sv DIOS, voetbal sinds 1947

Sponsormogelijkheden

(juli 2021)

Hartelijk dank voor uw interesse naar sponsormogelijkheden bij sv DIOS.  Zoals ongetwijfeld bij u bekend zijn er verschillende reclame-uitingen bij sv DIOS mogelijk. Op diverse manieren kan sv DIOS hiermee uw bedrijf bij een groot ledenbestand en een nog grotere achterban onder de aandacht brengen. De doelgroep is feitelijk nog groter aangezien sv DIOS hoofdzakelijk regionaal voetbal speelt en hierdoor vele bezoekers uit de omliggende dorpen en steden ontvangt. 

De verschillende mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht te brengen van een groot publiek zijn op hoofdlijnen hieronder beschreven. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW (met uitzondering van de eenmalige kledingbijdragen).      

Reclame-uitingen

  1. Het hebben van een reclamebord op de “steunpilaar” in onze voetbalkantine. De kosten voor deze reclame-uiting van circa 8 * 20 cm (bevestigd aan een reclamezuil) bedragen € 100,= voor een periode van 2 jaar. De productiekosten van het bordje bedragen € 45,=.
  2. Het voeren van een bedrijfslogo en of naam op een reclamebord rondom het hoofdveld van sv DIOS. De éénmalige kosten voor het maken en leveren van het bord bedragen € 195,=. Verder bedraagt de sponsorbijdrage aan onze vereniging € 200,= / jaar (zonder BTW), dit gedurende een periode van 3 jaar.                  

Voorbeelden van aanwezige borden zie emailadres bovenaan 

         3. Het plaatsen van een bedrijfsbanner op de internetsite van sv DIOS. Deze banner verschijnt, samen met de andere bedrijfsbanners, doorlopend op de pagina’s van onze website. Dat onze website goed wordt bezocht geven de cijfers aan: vorig seizoen ruim 125.000 hits. De kosten voor één banner op de website van sv DIOS bedragen € 75,= / jaar (zonder BTW). Met het opmaken van de banner wordt door DIOS assistentie verleend.

Teamkleding DIOS

Vanaf het seizoen 2019-2020 zal DIOS haar beleid met betrekking tot het voeren van shirtreclame wijzigen. Vanaf de start van dit seizoen zal het nieuwe tenue van DIOS geleidelijk haar intreden doen waarbij gekozen is voor een standaard voetbalshirt zonder reclame-uitingen. Dit met uitzondering voor de heren DIOS I, DIOS II en O19-selectie. Wel kunnen trainingspakken, tassen en dergelijke voorzien van bedrijfsnaam/logo per team gesponsord worden. Dit uiteraard zolang deze niet zijn toegewezen aan sponsoren (zie onderstaand punt “Sponsorpakket overige teams”).  

Sponsoring DIOS I en DIOS II

Met de komst van TMA als hoofdsponsor van DIOS zijn de sponsormogelijkheden voor de selectie en O19-selectie qua shirts ingevuld. De hoofdsponsor heeft zich namelijk niet alleen aan DIOS als vereniging verbonden maar tevens aan de genoemde selectie elftallen. De naam en/of logo van de Hoofdsponsor wordt prominent op de voorzijde van de wedstrijdshirts afgebeeld. Verder krijgt de Hoofdsponsor van DIOS reclameborden en vlaggen langs het hoofdveld van DIOS. 

Sponsorpakket overige teams

Ook aan de andere teams van DIOS wordt de mogelijkheid geboden om sponsors aan zich te binden. Zoals aangegeven kan dit echter niet door middel van shirtreclame maar DIOS biedt sponsors wel de mogelijkheid om hun naam op een andere manier team te verbinden. Zo is dit mogelijk op de Presentatiepakken, Softshell Jacks, Trainingspakken, tas of polo's. Hierbij kan gekozen worden voor een eenmalige betaling aan het begin van de overeenkomst (aanschafmoment van de desbetreffende items) of voor een overeenkomst waarbij een gespreide betaling plaatsvindt. In onderstaand schema zijn deze mogelijkheden en kosten per item voor de desbetreffende categorieën aangegeven.   

klik  hier  om de pdf te openen

De aanschaf van de hieronder genoemde kledingpakketten maakt onderdeel uit van het sponsorschap en zal, om fiscale redenen, rechtstreeks in het 1stesponsorjaar door de leverancier aan de sponsor worden gefactureerd. Bij een gespreide betaling vindt facturering respectievelijk in het 2e en 3e jaar door DIOS plaats.  

Alle éénmalige bedragen zijn incl. BTW. Voor bedrijven die BTW belaste prestaties verrichten betekent dit een reductie op de kosten van het huidige BTW tarief van 21% (fiscale verrekening). De jaarlijkse bijdrage wordt gefactureerd vanuit sv DIOS zonder BTW.        

Buiten de hierboven genoemde uitingen – sponsorpakket bestaat er uiteraard ook de mogelijkheid om een pakket samen te stellen dat nog beter aansluit op de wensen van de sponsor waardoor een sponsoring op maatontstaat. 

Bij een eventuele verandering van het aantal spelers per team zal analoog verrekening plaatsvinden.

Dank voor de interesse in de sponsormogelijkheden bij DIOS. Samen met DIOS streven wij naar een zo'n optimale exposure voor uw bedrijf. 

Voor eventuele vragen over genoemde sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met de sponsercommissie via email: kleding@dios.nl of via Erwin Wessels, 06-21152488;

De sponsorcommissie sv DIOS

emailadres :  egm.wessels@ziggo.nl