sv DIOS, voetbal sinds 1947

Sponsor nieuws

Club van 100

Vrienden van DIOS verenigen zich
 
DIOS kent vele vrijwilligers die iedere dag opnieuw de schouders onder de vereniging zetten. Onmisbaar voor onze voetbalclub. Hierdoor is DIOS in staat om dagelijks trainingen te geven en wekelijks wedstrijden en allerlei sportevenementen op het complex te laten plaatsvinden. Maar DIOS is meer dan dat. Onze vereniging staat midden in de gemeenschap en wil graag haar maatschappelijke rol binnen Nieuw-Vennep blijven vervullen. Zo organiseren de vereniging en haar leden, buiten voetbal om, vele andere bijeenkomsten en evenementen. Of dit nu gaat om het ondersteunen van onze jongste leden zoals het organiseren van het traditionele boerenkoolfeest, het Sinterklaasfeest en de jeugdvoetbalkampen of buurtbijeenkomsten en sportevenementen voor scholen, DIOS is meer dan alleen voetbal. Om deze belangrijke functie te kunnen blijven vervullen zijn echter financiele middelen noodzakelijk.

Om de vereniging op een nieuwe manier een “financieel” hart onder de riem te steken is binnen DIOS de “club van 100” opgericht. Een club van vrienden van DIOS die de vereniging een warm hart toedraagt bij de uitvoering van haar beleid. De club van 100 zal vanaf maart 2019 van start gaan.

De commissie “club van 100” bestaat uit de leden Martijn Bakker, Richard Huiberts, Michel Möhlen en Erwin Wessels en is bereikbaar via emailadres clubvan100@dios.nl 


Lidmaatschap club van 100

De club van 100 bestaat uit maximaal 100 privépersonen, teams of bedrijven;

Voor de leden zal één keer per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij een deel van de lidmaatschapsgelden (3.000 euro) wordt toegekend aan een door de leden gekozen doel binnen DIOS;

Eén keer per jaar wordt er gezamenlijk naar een thuiswedstrijd van DIOS 1 gekeken wat wordt afgesloten met een aangeklede borrel;

De leden van de club van 100 worden uitgenodigd voor officiële bijeenkomsten van DIOS;

De namen van de leden wordt in de kantine kenbaar gemaakt op het aanwezige bord “Club van 100”;

Het lidmaatschap voor privépersonen, familie of DIOS team bedraagt € 100 per jaar, voor bedrijven, instellingen e.d. eveneens € 100 per jaar en wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Indien bedrijven, instellingen e.d. een officieel factuur wensen te ontvangen dan bedraagt de contributie € 150,= jaar.

De ingangsdatum is 1 januari van het desbetreffende lidmaatschapsjaar. Betaling van de contributie is voor 1 november van het nieuwe lidmaatschapsjaar verschuldigd;

Facturering vanuit DIOS vindt plaats door middel van een factuur op naam. De factuur dient tevens als overeenkomst voor het lidmaatschap;

Toetreding tot de “club van 100” geschiedt op volgorde van aanmelding;

Mochten er meer dan 100 leden zich aanmelden voor (continuering) lidmaatschap dan verkrijgen de reeds aanwezige leden en bestaande sponsoren binnen de club van 100 voorrang op nieuwe leden. Overige nieuwe leden worden op een lijst “nieuw toe te treden leden” geplaatst, toetreding op volgorde van aanmelding.

Opzegging dient door middel van een emailbericht (clubvan100@dios.nl) plaats te vinden voor 1 november van het opvolgend jaar. Indien er geen opzegging plaatsvindt wordt de overeenkomst automatisch met 1 jaar verlengd.