sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Wedstrijdcoach

Als wedstrijdcoach bij sv DIOS vertegenwoordig je onze vereniging en help je mee om wedstrijden in goede banen te leiden.

De hoofdtaken

 • Bewaking van de sv DIOS wedstrijd etiquette
 • Ondersteuning van (club) arbiters rondom zijn/haar wedstrijd
 • Zorg voor veld en materiaal

In- en om de wedstrijd

Voorafgaand aan het beginsignaal van de wedstrijd controleert u (tezamen met de arbiter) of de wedstrijd kan aanvangen. Houd daarbij rekening met:

 • Zijn alle losse doelen opgeruimd? (veiligheid spelers)
 • Het veld is alleen voor spelers en teambegeleiding
 • Staan coaches in het daarvoor bestemde coach vak (dug-out)?
  • Maximaal 2 actieve coaches!
 • Staan alle toeschouwers buiten de hekken om toe te schouwen?
 • De bank (dug-out) is alleen bedoeld voor spelers, reservespelers en begeleiding
 • Het nuttigen van consumpties op de velden is NIET toegestaan

Tijdens de wedstrijd

Tijdens de wedstrijd lopen koppels van 2 personen rond de velden voor bewaking van de sv DIOS wedstrijdetiquette. U spreekt personen aan die zich hier niet aan conformeren.

Half veld wedstrijden (O11/12)

 • Géén coaches, trainers of ouders naast de doelpalen
 • Géén coaches, trainers of ouders op de middenlijn (van het grote veld)
  • De middenlijn is onderdeel van het speelveld
 • Géén toeschouwers in de dug-outs/binnen de hekken

 

Zichtbaarheid wedstrijdcoach

Als wedstrijdcoach ben je zichtbaar door het dragen van de daarvoor bestemde midjackets van sv DIOS.

Wat verwachten we van de teamleider/coaches

Van coaches wordt verwacht dat zij een voorbeeld rol spelen ten behoeve van een correct en sportief verloop van de wedstrijd. De thuis spelende coach zorgt tezamen met de arbiter voor de informatieoverdracht naar het gast team voorafgaand aan de wedstrijd. Dit ten aanzien van de etiquette en gewenste houding gedurende de wedstrijd. Bevindingen van een leider/coach tijdens een wedstrijd ten aanzien van het spel, technisch, tactisch, conditioneel, motorisch, mentaal, normen en waarden worden genoteerd en gecommuniceerd aan de trainer/begeleider/coördinator van het team.

Kenmerken van een goede coach

 • Heeft 100% aandacht voor de speler
 • Oordeelt niet, houdt zijn mening voor zich, tenzij erom wordt gevraagd
 • Is altijd ondersteunend en positief
 • Begeleidt de speler in het vinden van een oplossing die voor de speler werkt
 • Stelt vragen die de speler doet nadenken
 • Is vriendelijk, geïnteresseerd en nieuwsgiering