sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Bestuur sv DIOS

 

Voorzitter  Peter Damen

Tel: 06-42748572            Email: Voorzitter@dios.nl


 • Algemene zaken en beleid
 • Public relations
 • Extern overleg / KNVB
 • Toezichthouder op de portefeuillehouders
   
Secretaris  Jaap Frank Ponstein Tel: 06-28161607            Email: secretaris@dios.nl 

 

 • In- en externe communicatie
 • Verslaglegging bestuurszaken
 • Sponsorbeleid
 • Juridische zaken
 • Website, social media, media algemeen
   
Penningmeester a.i.  Bas Bergkamp Tel: 06-14624487   Email: penningmeester@dios.nl 
 
 • Financiën
 • Ledenadministratie
 • Coördinatie kantine
 • Contributie
 • Sportlink
   
Accommodatie  Cor van der Lans Tel: 06-51937939     Email: accommodatie@dios.nl
hh
 • Huisvesting / accommodatie
 • Velden
 • Voetbalmaterialen / materialen algemeen
 • Kleding
 • VUT-ploeg
 • Horeca
   

Jeugdvoetbal a.i.

René Veltman

Tel:                           Email: jeugdvoetbal@dios.nl

 
 
 • Coordinatorenoverleg
 • Technisch Hart
 • HJO
 • Wedstrijdsecretariaat jeugd
   
Zaalvoetbal Peter Vermeulen Tel: 06-3720 2600        Email: zaalvoetbal@dios.nl
 
 • Coördinatie zaalvoetbal 
 • Toernooien
 • Evenementen
 • Interscolaire competitie
 • Vrijwilligers
   
 Seniorenvoetbal  Leon van Elk

Tel: 06-30179528    Email: seniorenvoetbal@dios.nl

 
 • Coördinatie seniorenvoetbal 
 • Wedstrijdsecretariaat senioren
 • Arbitrage
 • Respect
   
Administratieve ondersteuning Jolanda Kienhorst  Email: j.kienhorst@dios.nl
 
 • Organisatie bijeenkomsten/vergaderingen
 • Verslaglegging/notulen
 • VOG commissie
 • Financiele administratie