sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Bestuur sv DIOS

 

    

Voorzitter  Peter Damen

Zwattingburen 52, 2151 ZL  Nieuw-Vennep
Tel: 06 - 42748572 Email: Voorzitter@dios.nl


 • Algemene zaken en beleid
 • Public relations
 • Extern overleg / KNVB
 • Toezichthouder op de portefeuillehouders
   
Secretaris  Erwin Wessels Vivaldisingel 133, 2151 GP Nieuw-Vennep
Tel: 06-21152488 Email: secretaris@dios.nl 

 

 • In- en externe communicatie
 • Verslaglegging bestuurszaken
 • Sponsorbeleid
 • Juridische zaken
 • Website, social media, media algemeen
   
Penningmeester  Tom Schrauwers
Tel: 0252-525081  Email: penningmeester@dios.nl 
 
 • Financiën
 • Ledenadministratie
 • Coördinatie kantine
 • Contributie
 • Sportlink
   
Accommodatie  Cor van der Lans 't Kabel 102, 2153 MD  Nieuw-Vennep
Tel: 06-51937939 Email: accommodatie@dios.nl
hh
 • Huisvesting / accommodatie
 • Velden
 • Voetbalmaterialen / materialen algemeen
 • Kleding
 • VUT-ploeg
 • Horeca
   
Jeugdvoetbal Joop Westers
Tel: 06-20245262  Email: jeugdvoetbal@dios.nl
 
 
 • Coordinatorenoverleg
 • Technisch Hart
 • HJO
 • Wedstrijdsecretariaat jeugd
   
Zaalvoetbal Peter Vermeulen Joh. Bogaardstraat 19  2151CT Nieuw-Vennep
Tel: 06-3720 2600  Email: zaalvoetbal@dios.nl
 
 • Coördinatie zaalvoetbal 
 • Toernooien
 • Evenementen
 • Interscolaire competitie
 • Vrijwilligers
   
 Seniorenvoetbal  Leon van Elk

Tel: 06-30179528  Email: seniorenvoetbal@dios.nl

 
 • Coördinatie seniorenvoetbal 
 • Wedstrijdsecretariaat senioren
 • Arbitrage
 • Respect
   
Administratieve ondersteuning Jolanda Kienhorst  Email: j.kienhorst@dios.nl
 
 • Organisatie bijeenkomsten/vergaderingen
 • Verslaglegging/notulen
 • VOG commissie
 • Financiele administratie