sv DIOS, voetbal sinds 1947

Sponsormogelijkheden

klik hier om de (uitgebreide) pdf te openen

Hartelijk dank voor uw interesse naar sponsormogelijkheden bij DIOS. Zoals ongetwijfeld bij u bekend zijn er verschillende reclame-uitingen bij DIOS mogelijk. Op diverse manieren kunt u hiermee uw bedrijf bij een groot ledenbestand en een nog grotere achterban onder de aandacht brengen. De doelgroep is feitelijk nog groter aangezien DIOS hoofdzakelijk regionaal voetbal speelt en hierdoor vele bezoekers uit de omliggende dorpen en steden ontvangt.

De verschillende mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht te brengen van een groot publiek zijn op hoofdlijnen:

Reclame-uitingen

  • Het hebben van een reclamebord op de “steunpilaar” in onze voetbalkantine. De kosten voor deze reclame-uiting van circa 8 * 20 cm (bevestigd aan een reclamezuil) bedragen € 100,= voor een periode van 2 jaar. De productiekosten van het bordje bedragen € 45,=.
  • Het voeren van een bedrijfslogo en/of naam op een reclamebord rondom het hoofdveld van sv DIOS. De éénmalige kosten voor het maken en leveren van het bord bedragen € 185,=. Verder bedraagt de sponsorbijdrage aan onze vereniging € 200,= / jaar, dit gedurende een periode van 3 jaar.

              

          Voorbeelden van aanwezige borden

Teamkleding sv DIOS

  • Het voeren van de bedrijfsnaam op het nieuwe voetbalshirt van één van onze voetbalelftallen. Hierbij kan gekozen worden uit pupillen-, junioren- of seniorenelftallen. De sponsoring betreft de aanschaf van een compleet tenue (shirt, broekje en sokken) voor het elftal incl. naamsbedrukking op de shirts. De totale kosten van deze tenuesponsoring zijn afhankelijk van het te sponsoren elftal. Zo kan er gekozen worden uit het sponsoren van één van onze senioren-, junioren- (A t/m D), pupillen- (E en F) of DIOS League elftallen. De sponsoring valt in twee delen uiteen, enerzijds éénmalige kosten voor de aanschaf van de teamtenues, anderzijds een jaarlijkse bijdrage voor eventueel onderhoud/vervanging van de tenues. In de éénmalige kosten zijn de kosten voor de opdruk (ongeacht het aantal kleuren) van het bedrijfslogo inbegrepen. De tenues worden in een bijpassende teamtas geleverd, eveneens voorzien van het bedrijfslogo. Voor een uiteenzetting van de kosten zie bijlage tabel 1 : klik (hier)

Ons G-team wordt vanaf seizoen 2013-2014 voor de duur van 3 jaar gesponsord door het Schipholfonds.

Voor een extra benodigd tenue wordt, boven op de genoemde pakketprijs, € 58,= extra in rekening gebracht.

Ondanks het feit dat het aantal spelers bij de DIOS League-teams lager is dan die bij onze E of F pupillen teams, zijn de kosten voor een teamtenue hoger. De reden hiervoor is dat de DIOS teams, vanaf de E pupillen, een standaard gesublimeerd DIOS shirt dragen. De DIOS League-spelers dragen shirts van bekende Nederlandse voetbalverenigingen en worden speciaal hiervoor in een kleine oplage gemaakt.    

  • Een andere mogelijkheid om uw bedrijfsnaam op een sportieve manier onder de aandacht te brengen van een groot publiek is het sponsoren van trainingspakken. Dit sponsorpakket betreft de aanschaf van de trainingspakken voor een DIOS League-, pupillen-, junioren- of seniorenelftal en haar (twee) coach/begeleiders. De kosten voor de aanschaf van het trainingspakken zijn in onderstaande tabel 2 aangegeven evenals het aantal trainingspakken. In de éénmalige kosten zijn de kosten voor de opdruk van het bedrijfslogo inbegrepen, dit ongeacht het aantal kleuren. Voor een uiteenzetting van de kosten zie bijlage tabel 2 : klik (hier)
  • De sponsoring van de teamtassen voor een DIOS League, pupillen-, junioren- of seniorenelftal inclusief naambedrukking (logo) op de tassen. Dit sponsorpakket betreft de aanschaf van de teamtassen voor een DIOS League-, pupillen-, junioren- of seniorenelftal. De kosten voor de aanschaf van de teamtassen alsmede het aantal tassen zijn in bovenstaande tabel 2 aangegeven. In de éénmalige kosten zijn de kosten voor de opdruk van het bedrijfslogo inbegrepen.
  • Het voeren van de bedrijfsnaam (logo) op de coach-jassen van één van onze voetbalelftallen. Ook hier kan gekozen worden uit een DIOS League, pupillen-, junioren- of seniorenelftal. In de éénmalige kosten zijn de kosten voor de opdruk van het bedrijfslogo inbegrepen. Er wordt geen jaarlijkse bijdrage voor de vereniging in rekening gebracht. De kosten per coach-jas bedragen € 75,= per stuk. Het aantal benodigde coach-jassen per team is afhankelijk van het te sponsoren team (aantal coaches/leiders) en zal op aanvraag worden aangegeven.

Sponsorschap sv DIOS

Buiten de bovengenoemde reclame-uitingen kan ook gekozen worden voor een meer uitgebreide exposure. Hiervoor zijn een tweetal pakketten samengesteld.

  • Het Subsponsorschap van sv DIOS.

In dit sponsorpakket komt een aantal eerder genoemde sponsormogelijkheden samen. Tevens wordt dit uitgebreid met de mogelijkheid om de leden van sv DIOS een aantal keren per jaar per mail te benaderen of uw bedrijfsnaam mede te verbinden aan de jaarlijks te organiseren voetbal (promotie)dag / toernooi. 

De inhoud van het pakket bestaat uit:

-  Het hebben van drie reclameborden (ca. 600 * 3000 mm) rond het hoofdveld op het Jan Schrama voetbalcomplex

-  Plaatsing van de bedrijfsnaam en het logo, in de vorm van een banner, op de website van sv DIOS

-  Het voeren van een reclame-uiting in de vorm van één, door de sponsor aan te leveren, vlag op het terrein van het complex

-  Promotionele activiteiten (naamgeving, extra reclame-uitingen e.d.) rondom de door sv DIOS te organiseren voetbal promotiedag /toernooi op het         Jan Schrama Complex in de jaarlijkse herfstvakantie of

-  de mogelijkheid om op een aantal nader vast te stellen momenten (2 keer per jaar) gedurende de looptijd van deze overeenkomst leden van sv DIOS met een digitale mailing te benaderen (ca. 1000 e-mailadressen).

De totale kosten voor het subsponsorschap zijn afhankelijk van de overeengekomen opties en eventueel maatwerk en worden in overleg vastgesteld waarbij een contractduur wordt aangehouden van 3 jaar.

 

  • Het Hoofdsponsorschap van sv DIOS.

Sv DIOS streeft  ernaar  om één hoofdsponsor aan zich te binden waardoor maximale exposure kan worden geboden. Om deze optimale aandacht te bereiken worden er tal van reclame-uitingen aan de Hoofdsponsor geboden.

 

De inhoud van het Hoofdsponsorpakket bestaat uit:

-  Het voeren van de bedrijfsnaam of logo op de voor- en achterkant van de thuis- en reserve shirts van het eerste en tweede elftal van sv DIOS.

-  Het voeren van de bedrijfsnaam of logo op de achterkant van de trainingspakken van het eerste en tweede elftal van sv DIOS.

-  De aanschaf van de hierboven genoemde tenues (shirt, broekje, sokken en trainingspakken) voor het eerste en tweede elftal incl. naamsbedrukking op de shirts wordt rechtstreeks door de hoofdsponsor aan de leverancier betaald en valt als zodanig buiten het pakket.

-  Het hebben van vier reclameborden (ca. 600 * 3000 mm)  tegenover het terras van de kantine, dit ter hoogte van veld 2.

-  Het hebben van vier reclameborden (ca. 600 * 3000 mm)  rond het hoofdveld op het Jan Schrama voetbalcomplex.

-  Plaatsing van de bedrijfsnaam en het logo, in de vorm van een banner, op de website van sv DIOS.

-  Vlaggen (door hoofdsponsor aan te leveren) op het terrein van het complex.

-  Promotionele activiteiten (naamgeving, extra reclame-uitingen e.d.) rondom de door sv DIOS te organiseren voetbal (promotie)dag / toernooi op het Jan Schrama Complex in de jaarlijkse herfstvakantie.

-  De mogelijkheid om op een aantal nader vast te stellen momenten (3 per jaar) gedurende de looptijd van deze overeenkomst leden van sv DIOS met een digitale mailing te benaderen (ca. 1.000 e-mailadressen).

De totale kosten voor het hoofdsponsorschap zijn afhankelijk van de overeengekomen opties en eventueel maatwerk en worden in overleg vastgesteld waarbij een contractduur wordt aangehouden van 3 jaar.                                                                                                    

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.     

Uiteraard kunnen al onze sponsoren een uitnodiging tegemoet zien voor onze jaarlijkse sponsorbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u onder het genot van een hapje en drankje van gedachten wisselen met andere sponsoren. Uiteraard zal hier ook een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn.

Buiten de hierboven genoemde uitingen – sponsorpakket bestaat uiteraard ook de mogelijkheid om een pakket samen te stellen dat nog beter aansluit op de wensen van de sponsor waardoor een sponsoring op maat ontstaat.

Nogmaals dank voor de interesse in de sponsormogelijkheden bij DIOS.
 

De sponsorcommissie DIOS 
 

Erwin Wessels    Mathijs Hoogland
Tel. 06 211 52 488    tel. 06 20974118
egm.wessels@ziggo.nl   sponsor@dios.nl