sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Vrijwilligers beleid sv DIOS

De vrijwilligers zijn binnen de vereniging van grote betekenis. Toch is dit een groep die vaak vergeten wordt. De vrijwilligers dienen als groep een duidelijke plaats te krijgen in de totale organisatie van SV DIOS.

Mede door de groei van de vereniging is de groep vrijwilligers een belangrijk speerpunt binnen de vereniging. Het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk, is het voor onze vereniging noodzakelijk om tot een goed verenigings takenbeleid te komen. Dit om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. De verplichtte inzetbaarheid van leden op benodigde vereniging taken zal bijdragen aan de opvolging/uitvoering van benodigde werkzaamheden voor de vereniging.

Met uitzondering van enkele functies binnen de vereniging werken we met onbetaalde vrijwilligers. Dit maakt dat voor iedereen de contributie laag kan blijven. Hiermee maken we dat voetbal zoveel als mogelijk voor iedereen bereikbaar en haalbaar is.

Vrijwilligersactiviteiten zijn leuk om te doen en zorgt voor verbondenheid met onze vereniging.

Organisatie & structuur

    Bestuur    
         
    Commissie vrijwilliger    
             
Taken   Vrijwilligers   Organisatie   Sancties
             
Coördinator   Coördinator    Coördinator   Coördinator
             
             

Doelgroep

 • Alle leden (ouder(s), verzorger(s) van)

Ouders van jeugdleden

Wanneer het lid (nog) niet de minimale leeftijd voor uitvoering van de verenigingstaak heeft bereikt wordt verwacht dat de ouder(s)/verzorger(s) van het lid de opvolging van de taak op zich neemt.

Primaire en secundaire doelen

 1. Doelstelling (verenigings) taken
 2. Doelstelling vrijwilligers/leden
 3. Doelstelling organisatie
 4. Doelstelling sancties

 

Het beleidsplan Vrijwilligers heeft als doel de uitvoering van de benodigde taken voor de vereniging SV DIOS door verplichte inzetbaarheid van al haar leden te voorzien

1 Verenigings taken
De module E-vrijwilliger is beschikbaar voor het aanbod van verenigingstaken.

2 Vrijwilligers/leden
Zorg voor een up to date vrijwilligers/ledenbestand voor een goede communicatie van en naar de vrijwilligers/leden van de vereniging.

3 Organisatie
De beschikbaarheid van verenigingstaken en toewijzing van vrijwilligers/leden aan verenigingstaken wordt via E-vrijwilliger inzichtelijk. De aanmelding geschied op basis van vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Zowel op eigen initiatief als door middel van aanstellingen worden de vrijwilligers/leden aan de benodigde (verplichte) verenigingstaken gekoppeld.

De aanmelding/aanstelling van de vrijwilliger wordt begeleidt door de vrijwilligers coördinatoren.

Verenigingstaken
Leden/vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor de uitvoering van een verenigingstaak. 

Aanstellingen
Bij aanstelling(en) voor het verrichten van een verenigingstaak is er geen sprake van vrijwilligheid!

Taak afwijzing
Het afwijzen van een individuele verenigingstaak is NIET mogelijk. Wel kan een lid/vrijwilliger éénmalig een vervangende verenigingstaak kiezen na een taakaanstelling.

Team verenigingstaken
Het is mogelijk een verenigingstaak voor een team te ontvangen. Het team is verantwoordelijk voor de aanmelding en uitvoering van de verenigingstaak.

Taak vrijstelling
Bij aanstelling van de verplichte verenigingstaken worden leden die al bepaalde (algemene/voetbal gerelateerde) functies bekleden binnen de vereniging vrijgesteld. Uiteraard is extra deelname/inzet altijd mogelijk.

4 Sancties
Bij overtredingen in verband met het niet opvolgen/uitvoeren van de verenigingstaak worden de volgende sancties van kracht:

 1. Waarschuwing - voor opvolging verenigingstaak
 2. Verenigingstaak
 3. Gele kaart - bij gedeeltelijk/niet opvolgen van de 1e taak - uitsluiting (officiële) wedstrijd
 4. Rode kaart - bij gedeeltelijk/niet opvolgen van een volgende taak - uitsluiting deelname competitie (resterend seizoen)

* Consequenties zoals boete/puntenmindering zijn voor het lid/team

 Officiële waarschuwing 

1

Waarschuwing

 

2

Taak

 

3

Gele kaart

 

4

Rode kaart

 

Uitgangspunten

 • De vereniging heeft een sportieve doelstelling, maar vervult ook een sociaal maatschappelijke functie. Leden dragen daar in bij en hebben daar zelf ook baat bij
 • De vereniging werkt niet met geldelijke vergoedingen voor het vrijwilligerswerk. Uitzondering hierop vormen enkele benoemde functies die verder reiken dan het karakter vrijwilligerswerk
 • Van een lid/vrijwilliger wordt verwacht dat hij zich houdt aan de algemeen geldende regels, normen en waarden van de vereniging
 • Een lid/vrijwilliger die een verenigingstaak verricht, draagt daarvoor ook de verantwoordelijkheid. Er is geen sprake van vrijblijvendheid
 • De vereniging verwacht van leden (ouders, verzorgers van) zoveel als mogelijk helpen bij de vereniging en ondersteuning biedt
 • Het bestuur zorgt dat leden/vrijwilligers goed gefaciliteerd worden in het uitoefenen van de verenigingstaak
 • De vereniging zet zich in om de vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen

Aanmelden als vrijwilliger

Stuur een mail naar vrijwilliger@dios.nl