sv DIOS, voetbal sinds 1947

sv DIOS Nieuwarchief

- Update van onze oliebol
Auteur:     (Ingezonden berichten)

Even een update van de oliebol

Hij is weer volledig hersteld na deze barre schaatsperiode...........

- Zwemmen!
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Hé maatje, 

Op zaterdag 3 maart a.s. vindt er naast de voetbal-activiteiten, weer een ander evenement plaats. We gaan op die datum n.l. 's middags zwemmen. We vertrekken om 14.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het Jan Schrama complex.

We zwemmen van 15.00 uur tot 17.00 uur  in zwembad "de Waterlelie"  in Aalsmeer. We zijn dan rond 17.45 weer terug op de parkeerplaats aan de Dotterbloemstraat. Het zwemmen is bestemd voor alle spelers uit JO13,JO12,JO11,JO10,JO9 en JO8 teams en  alle meisjes van dezelfde leeftijdscategorieën, alle jongens en meisjes van de  Champions, World en DIOS League, alsmede de Trapturfies.

Als je geen zwemdiploma hebt, kun je toch gerust meegaan, aangezien er ook voor de niet-zwemmers voldoende ondiep water is om je uitstekend te vermaken. Om er zeker van te zijn, dat er geen onnodige ongelukken met deze kinderen zullen gebeuren, willen we, dat met kinderen, die GEEN zwemdiploma bezitten   één van de ouders meegaat zwemmen. 

De ouders, die de moeite nemen om ons naar het zwembad te brengen, mogen broertjes of zusjes van de speler, ook als ze geen lid van D.I.O.S. zijn, gerust meenemen om ook te gaan zwemmen.

Geef je op op het e-mail adres: jan.schrama@icloud.com of bij de leider van het team, waarin je kind speelt.

Wilt u a.u.b ook aangeven of u kunt rijden, want zonder vervoer kan het uiteraard niet. Als u kunt rijden, wilt u dan a.u.b. vertrekken van de parkeerplaats bij het DIOS complex?

We gaan er vanuit, dat er veel animo is. VEEL PLEZIER!

O  Ja, ik ga mee. Mijn naam is:..............................................

O  Mijn vader/moeder/verzorger rijdt mee en kan  …… personen mee nemen.

    en gaat als begeleider mee ja/nee

O  Broertje/zusje gaan ook mee …………….personen

O  Nee, helaas ga ik niet mee !

                               

                               

Dames en Onder 15 - Coordinatoren gezocht
Auteur: Taat van Ewijk     (Ingezonden berichten)

Nieuwe coördinatoren gevraagd voor Damesvoetbal en categorie o15

De jeugdcommissie van voetbalvereniging sv DIOS heeft als belangrijkste taak het reilen en

zeilen binnen de jeugdafdeling zo goed mogelijk te laten verlopen in organisatorische en logistieke

zin. Samen met de Bestuurslid Jeugd, kent iedere leeftijdscategorie een eigen

jeugdcoördinator.

Wat houdt de functie in?

De jeugdcoördinator is verantwoordelijke voor alle organisatorische zaken van het jeugdvoetbal voor

zijn/haar betreffende categorie

De voornaamste taken zijn:

- is met betrekking tot organisatorische zaken eerste aanspreekpunt voor de leiders

- is met betrekking tot organisatorische zaken eerste aanspreekpunt voor de ouders

- verwijst leiders, trainers en ouders met betrekking tot voetbaltechnische vragen, naar de

  Het hoofd jeugd opleiding.

- bewaakt de uitvoering van het jeugdplan

- voert periodiek gesprekken met de leiders

- organiseert mede de jaarlijkse leider bijeenkomsten

- helpt mee met het verhogen van de betrokkenheid van spelers, ouders en begeleiders

- helpt mee met de promotie van activiteiten voor de teams uit de betreffende categorie

Eens per zes weken vergaderen de coördinatoren. Daarnaast beheert de jeugdcoördinator zijn eigen

agenda voor in te plannen werkzaamheden en taken.

Wat vragen wij?

- enthousiasmerende en inspirerende persoonlijkheid

- communicatief vaardig, begripvol en tactisch

- overtuigingskracht

- inlevingsvermogen

- bewust van omgeving, cultuur en verhoudingen 

Wat bieden wij?

Voetbalvereniging sv DIOS biedt een uitdagende rol in de jeugdcommissie.

Het betreft een onbezoldigde functie. De te verwachten benodigde tijd is ca. 2 uur in de week. Accenten liggen aan het begin en einde van het seizoen. En rondom eventuele acute zaken.

Neem contact op met:

Taat van Ewijk

jeugdvoetbal@dios.nl of 0637204629

Geslaagd ondanks hindernissen! - Boerenkoolfuif 2018
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Festijnen, die je organiseert, kunnen van het begin af aan lopen als een tierelier, je kunt het ook hebben, dat je denkt: hoe komt het ooit tot een goed einde. Wel de boerenkoolfuif in 2018 was er één, waarbij ik aanvankelijk er wel eens aan gedacht heb, moeten we wel doorgaan. Vorige week maandag had ik slechts 28 inschrijvingen en toen ben ik naar Marcel de Jong geweest, de directeur van de Rustende Jager, om te overleggen of het zin had  met dit aantal door te gaan. Marcel zag geen enkel bezwaar en dus hebben we toen besloten om het evenement doorgang te laten vinden en heb ik meteen op de site laten zetten, dat er nog steeds ingeschreven kon worden en dat bericht via de coördinatoren ook naar alle teams doorgestuurd. Daarna heeft het aantal inschrijvingen een hele positieve wending aangenomen. Toen kon ik dus eindelijk ook  verdere voorbereidingen gaan treffen. Op donderdag had ik met de Rustende Jager afgesproken, dat ik het aantal deelnemers door zou geven en tot mijn grote vreugde kon ik een aantal van 70 deelnemers doorgeven. Als iets niet goed loopt, gaan er meestal nog meer dingen verkeerd. Zo kreeg ik vrijdag bericht, dat er 2 leiders/sters uitvielen door  ziekte van hun kind of van zichzelf en dus niet konden helpen. Dan is het grote probleem het vinden van vervangers, want minder groepen, betekent grotere groepen en dan moeten kinderen soms lang wachten en dat maakt het niet gezelliger.  Via allerlei app groepen oproepen gedaan. De oplossing werd, dat ik een oud leerling, Michalis Analytis bereid vond om te helpen en de laatste oplossing kwam echt als een geschenk uit de hemel vallen. Ik had op zaterdag morgen veld 3 gekeurd. Op de terug weg naar de kantine kwam Wendy Huissteden enthousiast op me af. Zij zou aanvankelijk helpen, maar had afgezegd en kwam nu zeggen, dat ze wel kon evenals haar zoon Tim. Ineens als een geschenk uit de hemel waren de leiders/sters problemen opgelost!!!!!.

Zaterdagmorgen om 09.00 uur waren Bernie Duwel, Aad Mesman, Cynthia van der Vliet,  Bob Isaak   en ik bij de Rustende Jager om de 22 spelletjes klaar te zetten. In een ongelooflijk rap tempo gebeurde dat. Zodanig rap, dat we om 09.40 uur klaar waren. Grote klasse. Dan moet je wel bedenken, dat Gerard de Vos alle materialen, die nodig zijn voor de spelen in de week voorafgaande aan de Boerenkoolfuif verzameld heeft en in orde heeft gebracht.  Daarna heeft Jan Blom met zijn bedrijfsbus al die spullen op vrijdagavond naar de Rustende Jager gebracht en op zondagmorgen alles weer naar DIOS. Allemaal mensen, die van onschatbare waarde zijn voor het welslagen van zo’n Boerenkoolfuif.

’s Middags om 14.00 uur waren alle deelnemers en leiders/sters aanwezig. Helaas was er één leider, die zich vergist had in de aanvangstijd, maar gelukkig heeft hij zijn taak later perfect opgepakt. Isabelle de Clippelier heeft tot die tijd het groepje begeleid en dat was natuurlijk ook super.   Er waren 22 onderdelen, die allemaal ongeveer 6 minuten duurden. Twee keer was er een pauze, waarin iedereen wat te drinken kreeg. Zo rond 17.15 uur was het laatste spel gespeeld en kon er opgeruimd worden. Meteen erna werden er tafels en stoelen gepakt en werden er twee lange rijen tafels met stoelen gevormd. De kinderen met en bij hun leider/ster aan tafel en daarna kon er uit grote potten door iedereen op een bord met daarbij ook bestek boerenkool met worst genomen worden.   Daarna kreeg iedereen ook nog ijs toe. Ondertussen was er  de prijsuitreiking, waarbij iedereen een “Olympische” medaille omgehangen kreeg door Bob van der Zwet. Dat gebeurde in de volgorde van de uitslag en die was:

11. Real Madrid begeleid door: Belinde Hoogkamer

10. F.C. Groningen begeleid door:   Natalie Huijts

9. Alax begeleid door:   Bob van der Zwet

8. Bayern München begeleid door:   Sander Lankester

7. A.Z. ’67 begeleid door:   Wendy Huissteden

6.  Liverpool begeleid door: Sven Jonker

5. Heerenveen begeleid door: Marco de Nooij

4.  Feijenoord begeleid door:  Daan Bleije

3. Barcelona begeleid door:   Irene Schrijver

3.  A.C. Milan begeleid door: Ronald van Houten

2. P.S.V. begeleid door: Ronald Pauel

1. F.C. Utrecht begeleid door: Michalis Analytis.

Iedereen natuurlijk hartelijk bedankt voor zijn of haar medewerking en zeker ook de Rustende Jager voor de prachtige zaal en de super snelle eet uitdeling. Het was weer klasse!

- Nieuws van de Oliebol
Auteur: ???????     (Ingezonden berichten)

De oliebol werkt langzaam aan zijn herstel en is op weg terug naar zijn originele vorm.

naar Barcelona! - Directeur Sportief
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

BARCELONA.

Ergens in oktober j.l. stond ik te kijken bij de training van de selectie toen ze vooraf bij elkaar geroepen werden en Roy Wismeijer en Davy Schniedewind het woord voerden over een trainingskamp in de maand januari a.s. met als bestemming Barcelona. De spelers wisten klaarblijkelijk op dat moment al meer, want het gesprek ging eigenlijk over de plicht, die iedere speler had om een bijdrage te leveren  aan het bestrijden van de kosten. Dat was mijn eerste confrontatie met de plannen voor het lange trainingsweekend naar Barcelona. Mijn tweede kennismaking was toen er in de kantine een diner werd georganiseerd door de selectie, waarbij je voor € 35,- kon eten. Ik werd toen gevraagd om een veiling en een verloting te presenteren. Uiteraard heb ik ook voor € 35,- gegeten. Dit was een geweldige avond, die behoorlijk wat geld heeft opgebracht, hoewel ik niet weet hoeveel. Het was wel zo, dat op dezelfde avond de kok, Jeroen van der Werff, ook nog wat duiten in de zak deed door allerlei dineetjes aan te bieden, die hij dan thuis zou komen verwezenlijken. Plus het feit, dat hij de hele avond in zijn eentje verzorgd had, was voor de organisatie aanleiding hem uit te nodigen voor het weekend Barcelona. De volgende dag kreeg ik van André van Wees te horen, dat één van de aanwezige ouders  een bedrag beschikbaar stelde om te zorgen, dat ik ook mee kon naar Barcelona. Totaal overdonderd ben ik nog niet in staat onder woorden te brengen wat ik daarvan vind. Ik ben op de koffie geweest en heb uiteraard geprobeerd duidelijk te maken, hoe dankbaar ik ben.

Donderdag 11 januari 2018 was het dan zo ver. Om 3.45 uur stond er een prachtige bus op het parkeerterrein van DIOS met als chauffeur Bert Schniedewind, ja juist de vader van, en die bracht ons op een geweldige makkelijke manier naar Schiphol. Aangezien ik voor de eerste keer van mijn leven ging vliegen, was het heel fijn, dat we zo vroeg waren, waardoor alles op het gemak geregeld kon worden.  Op het vliegveld zagen we andere teams uit de buurt, o.a. Sint Martinus uit Amstelveen, die ook richting Barcelona zouden gaan. Om 07.00 uur vertrok het vliegtuig, waarna ik voor de eerste keer van mijn leven in de lucht hing en dat zo ook ervaren heb, want het vliegtuig is niet veel meer dan een hele grote bus, die de lucht ingaat en daar af en toe wat schudt, gelijk het gaan over verkeersdrempels. In het vliegtuig werden we vergezeld door Sint Martinus uit Amstelveen en Foreholte uit Voorhout. Rond 09.00 uur landden we in Barcelona en aangezien uitchecken een fluitje van een cent is, waren we zo buiten het vliegveld, waar een bus klaarstond om ons naar onze hostel te brengen. Super geregeld. In de hostel was het ook voortreffelijk geregeld, want slaapkamerindelingen waren al bekend, dus kon ieder vrij snel; kwartier maken en wist ik, want ik wist van die bekende slaapkamerindeling niks af, dat ik op een kamer kwam te slapen met alle mensen van z.g. “staf”.  Dan weet je meteen, dat je je te schikken hebt onder het regime van trainer Dave. Er was toen best wat gelegenheid om de omgeving te verkennen. Toen bleek, dat de hostel een kwartiertje lopen van het Middellandse Zee strand lag en als je op het voetbalveld naar de training keek en je omdraaide, dan keek je zo de prachtige Middellandse Zee over. Een fantastische locatie dus. Bij het middageten hebben we geweldig genoten van kok Jeroen, want terwijl velen de tijd gebruikt hadden om de omgeving te verkennen, had hij in zijn uppie geregeld, dat er heerlijke broodjes waren met verschillende soorten beleg, waarbij hij ook nog heerlijke gerechten zelf bereidde.

’s Middags stond er een training op het programma. Voorafgaande aan onze training maakte Sint Martinus gebruik van het trainingsveld. Daarna hebben wij, niet ik, maar de spelers, een training afgewerkt.  Na afloop van de training bleef er op de tribune een paar lichtblauwe voetbalschoenen achter. Die hebben we toen maar meegenomen en terwijl we langs het strand liepen, tegen de zon inkijkend, zagen we onduidelijk door de zon een speler terug komen. Aan zijn meer dan bijzondere loop herkenden we ogenblikkelijk de eigenaar van de schoenen, n.l. Jeffrey.

’s Avonds hadden Roy en Dave een voetbalquiz in elkaar gezet.   Terwijl die quiz plaats vond, was er ook gelegenheid om te eten. De groep was in 6-tallen verdeeld en je mocht met je groep overleggen over het antwoord. Tijdens de quiz  bleek, dat Jeffrey Hoefkens zich totaal niet met de antwoorden op de vragen bemoeide, maar allerlei hapjes ronddeelde. Op de vraag waarom hij niet meedeed, antwoordde hij, dat hij niks van voetbal wist, want hij ging echt niet hele lange tijden  naar voetbal kijken.  Prachtig een voetballer, die beseft, dat er meer op de wereld is, dan alleen voetbal. Hij vertelde ook, dat hij wel eens een hele dag oliebollen gebakken had  voor zijn moeder.  Nu worden er bij DIOS voor de superstars wedstrijden  ook de hele dag oliebollen gebakken en dus kwam bij mij al het plan op om t.z.t. Jeffrey te vragen om die kwaliteit ook eens bij DIOS te gaan tonen. Toen hoorde ik, dat kun je met die actieve mensen eigenlijk wel verwachten, dat hij in de oliebollen tijd altijd bij André van Wees vuurwerk verkoopt. Hij staat op de reserveloliebollenijst!!!!!!! Ik weet wel dat ik in het winnende team zat, wat de quiz betreft, maar er werd zo veel geklooid af en toe, dat je je afvraagt, wat het waard is. Het was wel gezellig. Daarna ging ieder op zijn manier Barcelona in.  Ik weet wel, dat de staf vrijwel iedere avond rond 03.00 uur ’s morgens weer terug was. Die avond werd ik gebeld door Jeffrey van Goethem, de man, die normaliter de lijnen uitzet op het veld. Die avond was hij de lijnen toch een beetje kwijt, want wij moesten hem vertellen hoe de lijnen naar de hostel precies liepen. Hij heeft het goed begrepen, want de andere dag speelde hij gewoon mee in de vastgestelde wedstrijd en hij speelde goed. M.a.w. hij had de lijnen weer hervonden.

De volgende dag stonden er 2 wedstrijden gepland. Om 10.00 uur zou het eerste team spelen tegen NSVV uit Numansdorp. Daarna zou het tweede team de strijd aangaan met een soort studenten team. Toen we bij het veld arriveerden, kwam ook Jesper Wiggers aan. Hij kwam een dag later, omdat hij nog een tentamen had de dag ervoor. NSVV had zich heel goed voorbereid op de wedstrijd, want de spelers mochten de avond ervoor niet weg. Bij DIOS was iedereen volop aan het stappen geweest. NSVV speelt ook 3e klasse en staat bovenaan met maar 2 tegen doelpunten. Hun start was overdonderend, maar geleidelijk aan herpakte DIOS zich en nam het heft over. Uiteindelijk trok DIOS met 2-0 aan het langste eind. De organisatie van het studenten team, dat tegen het tweede spelen, liet duidelijk heel wat te wensen over. Door diverse DIOS spelers af en toe bij de studenten mee te laten doen, werd het nog wat, maar eigenlijk was dit een aanfluiting.  Tijdens de wedstrijd van het tweede had Sasan langs de lijn contact met zijn gezin en dan met name zijn kinderen. Dan is het ook weer heel leuk, dat je tijdens zo’n weekend ook andere kanten van mensen leert kennen. Sasan is een speler, die altijd heel veel plezier uitstraalt en dus heel onbezorgd naar het leven  lijkt te kijken. Dat is, denk ik, ook wel zo, maar het gesprek met zijn kinderen volgende, kwam daar ook een leuke, bezorgde vader naar voren en dat is ook heel leuk om eens te ervaren. Na de wedstrijden hebben we in ons hostel door de geweldige inspanningen van kok Jeroen weer hoge school gegeten.  Daarna mocht een ieder  zijn gang gaan en de staf is als toch al wat oudere mannen langs het strand gelopen tot aan de Ramblas.  Daar hebben we wat gedronken en gegeten en in de buurt van de hostel nog wat nagenoten, zodat we rond 03.00 uur op de kamer waren. Toen werd de setting binnen de kamer geleidelijk aan wel duidelijk. Ten eerste Herman. Daar moet je volgend jaar een aparte sponsor voor vinden, want dan kan hij iedere avond per chartervlucht naar huis. Die rust is er dan, maar wat dan te zeggen van trainer Dave Lange. Die komt naar de hostel om te gaan slapen, maar zo gauw als hij zijn bed ziet, wil hij absoluut niet meer slapen. Net als een klein kind, hij is natuurlijk niet zo groot, dat ook nooit naar bed wil als het moet.  Hij blijft ouwehoeren. Vindt altijd wel ergens bier. M.a.w. een prima trainer, maar een asociale slaper. Dan hebben we het nog niet gehad over de laatste en meest bijzondere in de staf slaapkamer. In die kamer sliep ook Emile van der Scheur. Daar kan Dave wel een voorbeeld aan nemen. Emile heb ik nooit de kamer in horen komen. Hij maakte dus in tegenstelling tot Dave geen geluid. Ik heb hem in de kamer ook nooit gesproken, want als wij opstonden lag Emile op bed.  Keurig verzorgd. Geen lichaamszweet luchtjes, want hij had keurig al zijn kleren aangehouden. Geen zweetvoeten, want ook zijn schoenen had hij keurig aan zijn voeten. Als je dan weet, dat in de week na de wedstrijd tegen ASC, de trainer Emile roemde vanwege zijn prima spel, dan kan mij na de ervaringen in Barcelona, maar één ding te binnen schieten en dat is: Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen. Welnu trainer Dave, ik heb Emile in Barcelona weinig zien staan, want ook als je beneden kwam en hij was er, lag hij horizontaal. Vandaar, zou hij de weelde van die positieve opmerkingen wel kunnen dragen, want ook als hij wel staat, ziet het er niet super stevig uit.

Bij het uitgaan ’s avonds hebben we als “stafgroep” ook nog een keer gegeten in het Hard Rock Café van Barcelona. Uiteraard heb ik daar een T-shirt gekocht, want je moet als ouwe lul natuurlijk wel bewijs hebben, dat je er geweest bent, want anders gelooft niemand je.

We hebben ook nog een fietstocht door Barcelona gemaakt o.l.v. een Nederlandse gids, die ons diverse bezienswaardigheden binnen de stad heeft getoond en uitgelegd en uiteindelijk kwamen we op de fiets bij NOU CAMP. Daar konden we anderhalf uur rondkijken. Super indrukwekkend. Ook je aanwezigheid hier wil je kunnen aantonen en dus heb ik daar een Barcelona sleutelhanger gekocht, zodat ik aan iedereen kan bewijzen, dat ik er geweest ben. Na de fietstocht waren we al redelijk in het uitgaansgebied en was het niet zo moeilijk om plannen te maken. De “staf club” dacht er een soort afscheidsavond van te maken, want het was de laatste avond.  Toen kwam André van Wees duidelijk een wig in de tot dat moment zo hechte “stafclub”  slaan, want hij ging niet met de “stafclub” mee, maar ging met Roy en Davy mee uit eten om te evalueren.  Nou komt het woord evalueren in de woordenschat van vuurwerk verkopers helemaal niet voor, want in die branche gaat het om op=op en dan valt er natuurlijk niks te evalueren. Het woord wordt daar dus nooit gebruikt en  is door André alleen maar gebruikt om van de stafclub af te komen. Als je dan weet, dat hij ’s nachts op “Dave” tijd op een hereniging heeft aangewerkt, was dat weer koren op de molen van ons “nachtbeest” om gespreksstof te hebben over het evalueren, waar uiteraard niks uitkwam, maar Dave weer zijn mond niet dicht hoefde te doen. Conclusie is natuurlijk voor het bestuur: een trainer met wat nachtelijke rust is ook niet weg.

De laatste dag zou er op het strand gevoetvolleyed worden. Het aanvangsmoment werd nog al eens uitgesteld, maar uiteindelijk zijn we zo rond 11.00 uur naar het strand getrokken. Het was schitterend voorjaarsweer en daardoor werd er heel relaxed gespeeld. Het was heel uniek om daar te zijn ondersteund door het geweldige weer. De laatste middag was het voor ieder vrij om te gaan en te staan en na gegeten te hebben, dat kon niet in het hostel, omdat Jeroen niks kon kopen, omdat het zondag was. De actieveling was er echter wel weer volop mee bezig geweest. Deze keer werkten externe omstandigheden tegen en dus hebben we uitgegeten. Daarna is een gedeelte van het staf team naar die hele grote kerk in Barcelona gegaan (de Sagrada Familia), om die ook gezien te hebben. Een ongelooflijk imposante kerk, waar al vele jaren aangebouwd is en nog vele jaren aan gebouwd zal worden. De zinvolheid ervan hoef ik niet te beantwoorden, maar het totale gebouw was ongelooflijk indrukwekkend. Bovendien was het een afsluiting in stijl van een geweldig weekend Barcelona.

Om 18.00 uur stond de bus voor de deur. Tot het laatst aan toe was het dus puik geregeld.  Ruimschoots op tijd op het vliegveld en daar gebeurden dezelfde dingen als een paar dagen ervoor op Schiphol. Zelfs voor mij kwam er wat bekends. In het vliegtuig kwamen we Sint Martinus en Foreholte weer tegen. De terugreis duurde langer dan de heenreis. Desalniettemin waren we rond het middernachtelijk uur op Schiphol. Voor ieder was er vervoer. Ik ben met Ruben meegereden en daarna was Nieuw-Vennep een fluitje van een cent.

Er rest mij niets anders uiteraard de geweldige initiatiefnemers voor dit evenement te bedanken, de sponsors te bedanken voor iets waarvan ze nooit zullen begrijpen, dat het zo’n geweldige indruk kan achter laten en uiteraard mijn eigen sponsor, waar ik geen woorden voor kan vinden om mijn gevoelens werkelijk weer te geven. Daarom is er maar één slotwoord: BEDANKT!!!!!!!  

- Train de Trainer
Auteur: Taat van Ewijk     (Ingezonden berichten)

Trainers en Begeleiders Jeugdspelers DIOS,

Op de volgende data vinden weer Train de Trainer sessies plaats, gegeven door Johan Gomes, Hoofd Jeugd Opleiding. 

19 februari, 20:30-22:00 voor de categorie O8-O11

26 februari, 20:30-22:00 voor de categorie O12-O19

 

Zorg dat je aanwezig kunt zijn om nog meer te leren hoe het beste te training te geven of om andere info te ontvangen aangaande trainen en begeleiden jeugdspelers. 

- Ook O7 t/m O11 in de app
Auteur: KNVB     (Ingezonden berichten)

Alle Onder 7 t/m Onder 11 teams stappen op 1 februari 2018 over op het invoeren van uitslagen via de Wedstrijdzaken-app. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om uitslagen in te voeren via Sportlink Club.

Deze aanpassing is een logisch gevolg van de invoering van het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) aan de start van dit seizoen. Nu veel teams de voordelen ervaren van het ‘mobiel’ verwerken van uitslagen wordt dit mobiele gemak ook uitgebreid naar de lagere leeftijdscategorieën. Bovendien wordt hiermee ingespeeld op de vraag van veel clubs om alle wedstrijdadministratie te verwerken in één systeem.

Zie voor meer uitleg: https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/41072/gehele-pupillenvoetbal-stapt-over-naar-wedstrijdzaken-app 

- Volg onze schaatsers
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Vrijdag 26 januari is het dan zo ver, dan gaat er een groep van 19 mensen, voornamelijk DIOS'ers schaatsen voor Stichting Het Hartekind, en met name voor Stacey, op de Weissensee.

Wil je onze schaatsers ook volgen? Zie voor de beelden https://www.weissensee.nl/webcams/

Startnummers:
3038 - Fred Degenaars
3070 - Cor van der Lans

Filmpje bij Hart van Nederland gemist?

http://www.kijk.nl/video/Ht772hyHNDP0  

Wil je onze schaatsers ook een hart onder de riem steken? Mail dan jouw boodschap naar  speakers@weissensee.nl  dan wordt deze omgeroepen als die persoon de finish oversteekt om de volgende ronde in te gaan.

- Winnaar Klaverjasmarathon
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

De 29e Klaverjasmarathon was weer erg gezellig. Zo'n 28 koppels gingen de strijd aan en speelden vanaf 17.00-01.00 diverse potjes klaverjas. Tijdens deze slijtageslag werd er tussendoor heerlijk gegegeten van een stamppotbuffet en eindigde de avond met een prijsuitreiking en een verloting. De hapje en drankjes maakten de gezelligheid compleet.

Deze klaverjasmarathon werd gewonnen door de gebroeders Jaco en Rene Vastenhout.

Eindstand:

1. Jaco en Rene Vastenhout                      13.985 punten
2. Nel en Co Rijnbeek                               13.668 punten
3. Ria Witte en Cock van Es                      13.116 punten
4. Hans Louter en Jan Snijder                   12.956 punten
5. Marcel Bogers en Dennis Honcoop         12.889 punten
6. Dennis Cuvelier en Johan Harskamp      12.856 punten
7. Judith Laurens en Ingrid Baak               12.815 punten
8. Gerda en Bert van Borssum                  12.784 punten
9. Piet de Rooij en Willen van Groeningen  12.772 punten

- Nieuws van de Oliebol
Auteur:     (Ingezonden berichten)

De Oliebol was met de selectie mee naar Spanje, maar heeft daar in de zee en op het strand gelegen om uit te rusten van deze zware trainingen. Zie zijn gedaante, is dit een verjonging of juist een veroudering? En de final question "komt dit nog wel goed"?

- 2e Blok gaat van start!
Auteur: Dennis Ladru     (Ingezonden berichten)

klik hier om de pdf te openen of schrijf je direct in:
 https://ladruacademy.com/dios_voetbalschool 

- Waar is onze Oliebol?
Auteur:     (Ingezonden berichten)

???

in Barcelona - Selectie op trainingskamp
Auteur: J. Kienhorst     (Ingezonden berichten)

Donderdagmorgen 11 januari om 04:15 (lekker vroeg jongens) verzamelde de gehele selectie inclusief staf, bij sv DIOS om af te reizen naar Barcelona. 

Tijdens dit 4-daagse trainingskamp zullen de 40 Diosmannen daar een druk programma afwerken waaronder, naast eigen trainingen, wedstrijden tegen Universiteit Barcelona en NSVV1 (Numansdorp). 

Op onze facebooksite kun je middels actuele foto's een impressie krijgen van de activiteiten en sfeer.

 

 

 

 

 

ECHT HEEL DANKBAAR! - BEN MIJN VADER EN MOEDER
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Ludovit Reis aandachtig toeschouwer bij DIOS kijkend naar zijn broetje.

Een artikel in het Haarlems Dagblad van een tijd je geleden had bovenstaande kop boven een artikel staan, dat ging over Ludovit Reis. Ludovit is een voetballer, die kort voor het verschijnen van dat artikel zijn debuut had gemaakt in de eredivisie bij F.C. Groningen. Helemaal in het kader van de kop van het artikel in het Haarlems Dagblad is dan de wijze waarop ik met Ludovit een afspraak gemaakt heb om elkaar te spreken. Ik stelde voor om het bij hem thuis te doen. Hij antwoordde: "Ik wil ook wel naar u komen." Je voelt het al aankomen,  het gesprek heeft bij mij thuis plaats gevonden. Je moet je dus voorstellen een toekomstige voetbalvedette staat dan bij jou voor de deur, op z'n scooter in ongelooflijk slecht weer en doet dat heel gewoon. Eigenlijk kan ik nu wel stoppen met het gesprek, want in deze paar zinnen en de kop boven het artikel in het Haarlems Dagblad schetsen in bijna niets de geweldige, eenvoudige, bescheiden, liefdevolle eredivisie voetballer LUDOVIT REIS.

WOONPLAATS: zijn ouders wonen in Nieuw-Vennep in de Bosstraat. Daar is Ludovit de meeste weekenden, de rest van de week verblijft hij in een pleeggezin in Groningen met nog een speler van F.C. Groningen. Die jongen speelt in de O19.

LEEFTIJD: 17 jaar. In juni wordt hij 18.

GEZIN:  Zijn vader en moeder, die hij beiden zeer hoog acht. Daarnaast zijn tweelingbroer David, die bij DIOS in de JO17-1 speelt. Verder heeft hij nog een oudere broer, Lucas,  die speelt ook bij DIOS en wel in JO19-1.  Zijn vader is een echte voetballiefhebber en komt  uiteraard eerst naar zijn kinderen kijken, maar vindt daarnaast het spelletje heel leuk. Zijn moeder komt ook heel veel kijken, maar die komt alleen naar haar kinderen kijken en vindt voetbal niet bijzonder leuk  Tevens wil ik wel vermelden, dat zijn vader  regelmatig bij DIOS wedstrijden fluit. Als je hem belt om een wedstrijd te fluiten, doet hij het altijd, behalve als hij naar een wedstrijd van zoon Ludovit moet, want die wordt door papa bij alle wedstrijden, zowel uit als thuis gevolgd. Toen Ludovit naar Groningen moest verhuizen en daar bij een geweldig gastgezin kwam, was dat aanvankelijk ongelooflijk lastig voor hem. Uit zijn heerlijke warme gezin weg naar een nieuw gezin, maar ook naar alles, wat nieuw was, vereniging, school etc. Zijn gastouders hebben zelf geen kinderen, maar zijn geweldig voor hem. Er zijn  nooit problemen. Uiteraard zijn ze F.C. Groningen fan. De gastvader kwam toen Ludovit in de O17 speelde thuis altijd kijken. De moeder niet. Ook voor hen heeft Ludovit heel veel respect.

SCHOOL:  De basis school was de Johannes Weststeijnschool in Nieuw-Vennep. Daarna ging hij naar het HVC ook in Nieuw- Vennep. Daar heeft hij 2 jaar VMBO basis gevolgd, want toen is hij van school gegaan wegens verhuizing naar Groningen. In Groningen werd hij toegelaten tot VMBO kader en daar heeft hij het diploma van gehaald. Daarna mocht hij vanwege zijn topsport status naar een school met een LOOT afdeling. LOOT staat voor: Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. Dat betekent, dat je als topsporter alle faciliteiten krijgt om je sport voluit te kunnen beoefenen, maar dat er daarnaast aandacht en tijd wordt vrijgemaakt om ook je opleiding te kunnen blijven volgen. Ludovit volgt nu een MBO opleiding marketing communicatie. Hij zit nu op niveau 4 en het gaat goed. Hij heeft hierbij van de school nauwelijks extra begeleiding nodig, omdat hij heel zelfstandig de juiste planning weet te maken. Zo begint de school op maandag 8 januari a.s. en dan reist F.C Groningen af naar Spanje voor een trainingskamp. Het schoolwerk wordt dan ook in Spanje gedaan. Op zo’n LOOT school zijn bijv. zijn schooltijden aangepast aan zijn trainingstijden. Hij gaat altijd 'middags naar school, want 's morgens traint hij. Op zo’n LOOT school wordt geen gymnastiek gegeven, omdat die leerlingen al genoeg sporten.

WAT WILDE JE VROEGER WORDEN? Van jongs af aan alleen maar voetballer. Hij had van kleins af aan altijd een bal bij zich en vanaf heel klein ging hij vrijwel dagelijks bij zijn vader achterop de fiets met een bal naar de velden van vv Nieuw-Vennep en SMS, want die lagen het dichtste bij zijn ouderlijk huis.

LIEFHEBBERIJEN: Alleen maar voetbal en uiteraard zijn gezin. Als hij in Nieuw-Vennep is, is hij bij zijn vader en moeder. Daar komen zijn vrienden naar toe of ze gaan gezellig uit eten. Natuurlijk willen zijn vrienden wel stappen. Een enkele keer gaat hij mee, maar bijna altijd betekent in Nieuw-Vennep zijn, gewoon lekker thuis zijn. In Groningen, want daar vindt nu een belangrijk deel van zijn leven plaats, heeft hij van school wel wat medeleerlingen. waar hij goed mee op kan schieten, zonder dat het echte vrienden zijn. Zo ligt het ook met zijn voetbalteam. Hij kan het met iedereen goed vinden zonder dat er op dit moment een echte vriend tussen zit.

EERSTE VERENIGING:  DIOS. Toen hij 4 jaar oud was ging hij bij de Trapturfjes spelen. Daar werd hij getraind door Jordi Hillenaar, zijn vader en Laurens Hillenaar. De leukste herinnering hieraan was het patatje na de wedstrijden en met zijn allen naar het eerste van DIOS gaan kijken.

SPORTLOOPBAAN TOT GRONINGEN: Een aantal seizoenen DIOS, waarna hij door Hoofddorp is benaderd omdat dat team in de tweede divisie speelde. Hij heeft daar gespeeld tot tweede jaars C-junioren. Hij werd op dat niveau natuurlijk door verschillende betaald voetbalclubs gevolgd en uiteindelijk moest hij kiezen tussen F.C, Groningen en F.C. Utrecht. Bij de beslissende keuze heeft hij vooral zijn hart gevolgd, hoewel het totale beeld en het gesprek bij Groningen daar ook wel toe hebben bijgedragen. Mede door de grote afstand en de grote waarde van zijn gezin voor hem, was het wel een geweldige investering. 

MEESTE GELEERD VAN: Zijn vader en Jordi Hillenaar. Bij Groningen was de trainer van JO17, Sander van Gessel ook van grote invloed op zijn ontwikkeling

TRAININGEN: Bij  Groningen traint hij één keer per dag. Om 09.30 uur begint een soort voorbereiding, waarna om 10.30 uur de echte training start. Die duurt tot 12.45 uur. Dan volgt om 13.00 uur de lunch en start om 14.00 uur zijn schoolopleiding. Na de training blijft hij altijd met Peter Hoekstra op het veld achter om 20 ballen te oefenen in open draaien en passen.

LOOPBAAN BIJ GRONINGEN: In zijn startseizoen speelde hij in de eerste helft in de JO17 en dat ging volgens hemzelf heel erg lekker. De tweede helft van het seizoen had hij een basisplek in de JO19. De voorbereiding op het nieuwe seizoen startte bij de JO23. Hij heeft daar één week meegetraind. De eerste selectie van F.C. Groningen was ondertussen op trainingskamp in Duitsland. In die selectie moest er een speler afhaken door een blessure en toen moest Ludovit naar Duitsland. Hij is daarna nooit meer uit de eerste selectie weggeweest. Dat hij op een gegeven moment in een bekerwedstrijd tegen Hercules in de basis zou moeten beginnen, merkte hij aan het uitdelen van de hesjes bij de laatste partij voor die wedstrijd. Hij werd ingedeeld bij de basis elf. Daarna belandde hij weer op de bank. In de thuiswedstrijd tegen AZ maakte hij zijn eerste speelminuten in de eredivisie. De daarop volgende wedstrijd tegen Willem II mocht hij in de tweede helft invallen. Hij werd toen meteen Man of the Match. In de uitwedstrijd tegen Sparta was hij wederom Man of the Match en scoorde hij tevens zijn eerste eredivisie doelpunt. Thuis tegen Sparta was hij weer Man of the Match.

VOETBALDROOM: Als alles mag uitkomen dan heeft hij maar één uitgesproken toekomst ideaal en dat is spelen voor Liverpool! Hij is op het ogenblik helemaal niet bezig met andere verenigingen. Hij weet ook niks van belangstelling voor hem van andere clubs. Hij laat het helemaal aan zijn zaakwaarnemer en zijn vader over. Zelf vindt hij het 't belangrijkste om zich goed te ontwikkelen.

NEDERLANDS ELFTAL: Hij is benaderd geweest voor het Nederlands team O17, O18 en O19.  Zijn nationaliteit is Slowaaks.  Hij  is volop bezig om een Nederlands paspoort te krijgen.

WIJZE RAAD AAN TALENTEN: Je moet een doel hebben en daarop altijd gericht blijven. Je moet met beide benen op de grond blijven staan. Geen gekke dingen doen en voor je droom leven.

EINDE LOOPBAAN: Hij heeft daar nauwelijks over nagedacht. Hij laat alles op zich afkomen en ziet wel waar dat aan het eind toe leidt.

CONCLUSIE: Eenvoud siert de mens. Een goed gezin is een geweldige basis voor een prachtige toekomst!

- Superstars 2017
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Overladen van traditie is dit altijd op 31 december plaats vindende toernooi bij DIOS. Jaren in de Vespohal met als legendarische sporthal bedrijfsleider de heer Gaus. Nadat hij gepensioneerd was kwam hij nog jaren achtereen op 31 december naar de sporthal om te genieten van de bij deze traditie passende oliebollen. Traditie is het ook al bijna de hele geschiedenis van DIOS lang, dat Tinus Spreeuw met zijn vrouw Joke 31 december in de kantine doorbrengen om er voor te zorgen, dat de oliebollen zo warm mogelijk en dus zo lekker mogelijk op de plaats van bestemming, de sporthal worden afgeleverd. Traditie is ook de datum. Daar is nog nooit van afgeweken en dus als 31 december op zondag valt is de superstars op zondag. Dus in 2017 op zondag. Gedurende die langjarige traditie is er in de opzet wel wat veranderd. Bestond ieder leeftijdsdeel vroeger uit, eerst spelletjes, waarbij de beste over alle onderdelen het “superstar shirt” kreeg overhandigd en daarna werd er een onderling zaalvoetbal toernooi gespeeld. Doordat we de sporthal niet meer de hele dag kunnen huren, maar slechts tot 16.00 uur hebben we het spelletjes gedeelte laten vallen en krijgen de spelers van de winnende teams de er nog steeds bij horende superstar shirts.

In 2017 dus op zondag. Deelname daardoor kleiner? Nauwelijks, want er hebben in totaal 121  jongens en meisjes meegedaan. In alle leeftijdsgroepen speelden de jongens en meisjes in totaal gemengde teams.

Bij de inschrijving is er helaas iets fout gegaan. Ik weet, dat op de één of andere manier er bij mij op mijn computer soms mail op een andere plaats binnenkomt. Bij alle evenementen, die ik organiseer, neem ik dat altijd wel mee. Nu niet. Misschien omdat Kees Bus, de kanjer van het oud papier ophalen mij belde of ik zaterdag  oud papier kon ophalen. Ik zei, dat ik superstar had, maar dat ik wel kwam. Het was hartstikke leuk, want onderweg kregen we van de vrouw van Louis den Hollander, een chauffeur bij het oud papier, koffie aangeboden. Geweldig attent. Ik liep achter de oud papier wagen met Dave Lange, al jaren de trainer van de DIOS selectie (kan Ajax een voorbeeld aannemen). Dus is er achter de vrachtwagen redelijk veel over de selectie van DIOS gesproken. Maar onderweg kwamen we ook de vrouw van Ben Ham tegen, die vroeg of we bij haar op de boerderij het oud papier wilden ophalen. Onze chauffeur zei:”Nee, dat doen we volgende week wel.” Maar ze zei tevens, dat ze pannenkoeken aan het bakken was. De rest van onze oud papier tocht hebben we met onze chauffeur behoorlijk wat gesproken over de pannenkoeken. Toen we klaar waren moesten we nog papier ophalen bij Roeloffs in de IJweg en bij de Symfonie. We dachten richting DIOS te gaan, maar wat schetste onze verbazing, toen we de Hoofdweg bleven volgen richting de boerderij van Ben Ham en daar hebben we uiteraard het papier ingeladen, maar ook heel gezellig een aantal pannenkoeken  achterovergeslagen. Toen waren we pas om 14.00 uur bij DIOS, maar het was wel top. Daarna had ik om 15.00 uur een afspraak met Ludovit Reis, de revelatie bij F.C. Groningen in de Eredivisie, voor een gesprek met hem voor op de DIOS site. Daarna ben ik  wat namen voor de superstar vergeten over te nemen. Maar...... kan een selectie speler, die geen tijd heeft om oud papier op te halen het drukker hebben gehad? Waar een wil is, is een weg.

Dit even als intermezzo. Want 31 december 2017 was voor DIOS een superdag. Om 09.00 uur begon het programma. Vooraf moet je natuurlijk alles in gereedheid brengen. Om ongeveer 08.15 uur komt Barry van Houten binnen, kort daarna Niels Griekspoor en niet veel later Rocco van Grootveld. Allemaal  met de opmerking:’ Ik ga vroeg, want er zal best nog wel wat te doen zijn. Alle drie ook vaders, die van jongs af aan bij DIOS zijn opgegroeid en de juiste mentaliteit hebben opgepikt. Want dat is het mooie,wat zeker ook in de voetbal belangrijk is, het gaat niet alleen om goed voetballen, het gaat om de vorming van goede mensen en als je als voetbalvereniging aan die vorming kunt meewerken dan heb je het heel goed gedaan. Dat bleek 31 december om 08.15 uur.

Bij de groep Champions, World League en JO9 en MO9 hebben we gespeeld met 5 teams. Doordat ik vergeten was wat spelers in te delen, bestonden de teams uit 7 of 8 spelers en dat was omdat er in de sporthal 2 veldjes waren uitgezet wel wat aan de volle kant. Uiteraard hoorde je langs de lijn daarover wel eens een opmerking, maar de spelers werkten alsof hun leven ervan af hing.  Het ging super goed.  De teams waren P.S.V. met als begeleiding Niels Griekspoor en Sander Rooze; F.C. Utrecht waar Irene Schrijver en Daan Bleije de touwtjes in handen  hadden; Ajax met Martijn Uijlenhoed als leider; Feijenoord waar Frank Bakker en Lucas de Mol het team verzorgden en tenslotte A.Z. ’67 waar de organisatie geen andere keuze had om Maarten Tisseur  tot John van den Brom te maken. Er is door deze 5 teams een hele competitie gespeeld, waarbij de eindstand werd:

1. A.Z. ’67                   21 punten       prijs:   superstar shirt

2. Feijenoord             15 punten      prijs:  door Sinterklaas achter gelaten drinkbeker

3. Ajax                        13 punten      prijs: door Sinterklaas achter gelaten drinkbeker.

4. P.S.V.                       5 punten

5. F.C. Utrecht            4 punten

De oliebollen voor deze leeftijdsgroep zijn bij DIOS opgehaald door René Gieske. Prachtig toernooitje, waarbij iedereen er was! Super!!!

Van 11.00- 12.00 uur was de sporthal gereserveerd voor de G-teams. Ook hier een prachtige opkomst qua spelers, maar ook prima en voldoende begeleiding. Ze begonnen met een warming up en zijn daarna op 2 kwart sporthal veldjes partijtjes  gaan spelen. Er was best veel publiek, dat keurig boven op de tribune had plaats genomen en wat na afloop keurig door de spelers/sters bedankt werd voor zijn aanwezigheid. Ook deze deelnemers hebben verse oliebollen en limonade gekregen  tussendoor en na afloop.

Toen kwam de  leeftijdsgroep JO11 en MO11. Ook hier was iedereen present. Deze categorie speelt op het hele sporthal veld. Aan de tribunekant is de rode lijn uitlijn, wel veel groter dan het echte veld en aan de andere kant is geen uitlijn, daar wordt altijd doorgespeeld  Hier werd gespeeld met allemaal 7-tallen. Ook hier 5 teams, die allemaal één keer tegen elkaar speelden. De teams waren: P.S.V. onder leiding van Barry van Houten; A.Z. ’67 met Ted van der Putten als coach; Ajax met uiteraard Peter Scheltus aan de leiding(tot het einde!) ; F.C. Utrecht met Niels Griekspoor als coach; en Feijenoord waar Daan Bleije de leiding bij had.

De eindstand:

1.  Ajax                       8 punten        prijs: superstar shirts

2. P.S.V.                       7 punten        prijs: door Sinterklaas achter gelaten drinkbeker

3. Feijenoord             5 punten        prijs: door Sinterklaas achter gelaten drinkbeker

4. F.C. Utrecht            3 punten

5. A.Z. ’67                   2 punten

De oliebollen voor deze groep zijn gehaald door Jeroen van Tongeren. Dit was een toernooi, waarbij de sportiviteit opviel. Er was geen enkel probleem, hoewel er zonder scheidsrechter gespeeld werd. Bovendien werd er behoorlijk goed gevoetbald. Dit was reclame voor zoals sport bedreven moet worden.

Tenslotte begon om 14.00 uur het laatste deel van de dag n.l. JO13 en MO13. Dit gebeurde onder dezelfde voorwaarden als bij de JO en MO11. Alleen was Nico Gabel, zoals ook al weer vele jaren, scheidsrechter. Ook nu weer waren de wedstrijden een toonbeeld van sportiviteit. De scheidrechter was heel duidelijk een spelleider en die rol vervulde Nico voortreffelijk. Ook hier waren er 5 teams, die een halve competitie speelden. Eén keer tegen elkaar dus. Er kwam nu echter wel een andere team naam bij, omdat Remko Elderhorst zich als leider had aangemeld en heel vriendelijk had gevraagd, of hij coach van A.D.O. Den Haag zou kunnen worden. Na lang nadenken is dat verzoek ingewilligd. En dus deden hier de volgende ploegen mee: Ajax met coach Leonie Hennik; A.D.O. Den Haag met uiteraard Remko Elderhorst als coach, maar daarbij ook Marco Stoop; P.S.V. met Peter van Nobelen in de rol van Philip Cocu;  Feijenoord met het duo Dennis Wijnschenk en Kees van Middendorp aan de leiding en tenslotte A.Z. ’67 met Luis Carrera als coach.  Ook hier weer leuke spannende wedstrijden, waarbij wedstrijdserie toevallig zo opgebouwd was, dat voor de laatste wedstrijd A.Z. ’67    - P.S.V. beide ploegen evenveel punten hadden, maar ook precies hetzelfde doelsaldo. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel. De beslissing hebben we toen gemaakt d.m.v. shoot-outs.  Nadat alle spelers geweest waren was de stand bij de shoot-outs 1-1.  Toen om en om. De eerste twee allebei raak. De tweede AZ mis, P.S.V. raak. Een schitterend einde dus. Dit gaf de volgende eindstand:

1. P.S.V.           8 punten         prijs: een door Sinterklaas achtergelaten beker

2. A.Z. ’67       8 punten

3. A.D.O. Den Haag    5 punten

4. Ajax            2 punten         beter doelsaldo

5. Feijenoord             2  punten        minder doelsaldo.

Het einde was dus ruim na 16.00 uur. De oliebollen voor deze laatste ploegen wordt door Tinus en Joke zelf naar de sporthal gebracht.  Gezien het feit, dat er al jaren veel belangstelling voor de oliebollen is en dus nu ook weer, gaan we ervan uit, dat het contract voor volgend jaar al weer bezegeld is. Bedankt, zoals iedereen die meegewerkt heeft heel erg bedankt wordt! 

Graag inschrijven voor 31-12! - Ontbijt en Toernooi
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Zondag 7 januari vindt weer. zoals al jaren, de opening van het nieuwe jaar, 2018, van onze vereniging plaats. Dat doen we met het alom geprezen Oliebollentoenooi, vooraf gegaan door het gezellige Nieuwjaarsontbijt.

Het toernooi is bestemd voor iedereen die DIOS een warm hart toe draagt, dus niet alleen voor de spelers, maar ook voor de leiders, de trainers, supporters, die voor een keer en dan wel bij de bijzondere gelegenheid wil genieten van het edele voetbalspel.

Nog niet iedereen heeft zich echter opgegeven via de website of per email. Vandaar deze herinnering.

Geef je als je wilt mee doen met een team van minstens 7 spelers, liever wat meer, op voor 31 december 2017.

Het programma:

10.30 uur Nieuwjaarsontbijt met alle deelnemende teams

12.00 uur Oliebollentoernooi, 7 x 7 op halve velden

16.30 uur Einde toernooi

17.00 uur Nieuwjaarsreceptie

Opgeven kan per email: corvanderlans@ziggo.nl 

- 29e Klaverjasmarathon
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Een gezellig avondje kaarten onder het genot van een hapje en een drankje!

Er worden 8 rondjes gekaart, we starten om 17.00 uur en het zal ongeveer 01.00 uur zijn afgelopen. Het klaverjasspel is op zijn Amsterdams! U hoeft vooraf niet te eten, want tijdens de avond voor er voor een heerlijke Hollandse maaltijd gezorgd. Direct na afloop houden we de gebruikelijke loterij en volgt de prijsuitreiking.

De avond is voor iedereen die houdt van Klaverjassen, wel of geen lid van DIOS, dus kom gerust voor een eerste gezellige avond in het nieuwe jaar!

De kosten zijn 30 euro per koppel, inschrijven via de website (zie hieronder), of bij dvanderwolf@quicknet.nl , of bel 0252687228 of 0610081218.

 

   
Datum 06-01-2018
Aanvang 17:00 uur
Locatie Kantine sv DIOS
   
Info via: Dirk vd Wolf
 
Inschrijven
Zaalvoetballen 31-12-2017 - Superstars
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Hé maatje,

zondag 31 december 2017:

D.I.O.S.- Superstars-wedstrijden-zaalvoetbal

Plaats:     Sporthal de Estafette in Nieuw-Vennep

Deelname:   De JO13 en MO13, JO11 en MO11 en JO9 en MO9 (ook World en Champions League); ook de spelers van de G-teams

Aanvang:   
DIOS JO9 en O8 + MO9 en O8 (incl. WL en CL) 
               aanvang:   09.00 uur   einde: 11.00 uur
Spelers/sters van de G-teams                                           aanvang:   11.00 uur   einde: 12.00 uur
DIOS JO11 en O10 + MO11 en O10                                   aanvang:   12.00 uur   einde: 14.00 uur
DIOS JO13 en O12 + MO13 en O12                                   aanvang:   14.00 uur   einde: 16.00 uur

 

Kleding:    Geel shirt,blauwe broek,blauwe kousen en sport- of gymschoenen.(zonder zwarte zolen)

Tractatie:  Oliebol en een drankje.

Spel:       allemaal: zaalvoetbal.

Opgave:     Onderstaande strook invullen en uiterlijk zaterdag 24 december a.s.  mailen  aan jan.schrama@icloud.com

Leiding:    Zo veel mogelijk ouders en anderen. Graag opgave via onderstaande strook bij de opgave van de speler/ster. Probeer er a.u.b. tijd voor vrij te maken, want zonder begeleiding gaat het echt niet!!!

Wens:       Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2018.

                  Veel plezier in de Estafette op zondag 31-12-2017.

Jeugdcommissie s.v. D.I.O.S.


--------------------------------------------------------------Speler...........................   (naam) leeftijd ..

geeft zich op voor zondag 31 december 2017 en speelt in de .. (welk team?)

Ons e-mail adres is: …………………………………………………………………………………           

Zijn vader/moeder/beiden(laat staan wat van toepassing is) geeft zich op als begeleiding.

Bovendien wil ook nog helpen:…………………………………………………………………

Inschrijven Blok 2 - DIOS-Ladru Voetbalschool
Auteur: Mark de Kooker     (Ingezonden berichten)

DIOS en Ladru Academy zetten samenwerking voort!!

Ook in de 2e seizoenshelft gaat DIOS een samenwerkingsverband met de Ladru Academy aan.

“De DIOS-Ladru voetbalschool” in Nieuw Vennep start in Januari weer. Door deze unieke samenwerking kan iedereen (tussen de 5 en 15 jaar), die zichzelf nog verder wil ontwikkelen en een completere voetballer wil worden, hieraan meedoen.

Het concept blijft het zelfde en is zo speciaal, omdat we de club centraal houden. In tegenstelling tot de door vele voetbalscholen gehanteerde motieven willen wij juist naast het verbeteren van de individuele techniek van de speler, ook met onze kennis de vereniging en de trainers versterken. De vereniging houdt hierbij de controle over het voetbal en zo blijft het voetbal altijd centraal staan binnen de club.

Voor de individuele speler staat er, iedere week, in zijn eigen trainingsaccount van “soccer-play” een training klaar. Nu kan hij hiervoor reeds inloggen en alvast de belangrijkste technieken bekijken die we in de komende week zullen gaan behandelen.

Maak een begin met je eigen ontwikkelingsplan, onder deskundige begeleiding van ervaren gediplomeerde trainers van de “Ladru Academy” en krijg daarbij de beste instructies.

Schrijf je nu in door hier te drukken. De eerste training 2 februari start , dus schrijf je snel in, want VOL=VOL.

www.ladruacademy.com/registrer

Team DIOS-Ladru Voetbalschool

 

Geen trainingen en kantine gesloten - Dinsdag 5 december
Auteur: Bestuur     (Ingezonden berichten)

Na overleg met Sinterklaas en zwarte Piet
trainen wij dinsdag 5 december niet

 

- Sponsor CL
Auteur: Frank Steegman     (Ingezonden berichten)

Nieuwe sponsor Champions League

Sinds begin november heeft Dios een nieuwe sponsor gekregen voor de Champions League.

De firma Velota (www.velota.nl) heeft het team Athletico Madrid van een prachtig nieuw tenue voorzien.

Namens alle kinderen van de league willen we Gaby en Rick van Bodegraven bedanken voor deze sponsoring.

Coordinatie CL

Latje schieten 2017-2018 - Crossbar Challenge
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

TUSSENSTAND  VAN DE SV DIOS CROSSBAR CHALLENGE 17/18        (LATJE SCHIETEN)

 

Na 5 thuiswedstrijden van DIOS 1:

 1. DIOS JO11-1 en DIOS JO11-4 beiden            10 punten.
 2. DIOS JO11-3                                                 6 punten
 3. DIOS JO11-2                                                 5 punten
 4. DIOS JO11-6                                                 4 punten
- DIOS Bingo
Auteur: Marco vd Wolf     (Ingezonden berichten)
DIOS 3 BINGO

Save the date! Op zaterdag 9 december organiseert DIOS 3 zijn eerste editie van de jaarlijks terugkerende DIOS 3 Bingo.

Iedereen is welkom op deze legendarische eerste editie. Er zijn mooie prijzen te winnen en de opbrengst gaat naar de helden die voor Stichting Hartekind de Alternatieve Elfstedentocht gaan schaatsen.

Plaats: DIOS Kantine 
Datum/Tijd: 9 december 2017 om 20:00 uur.
Kosten: 10 euro voor 5 Bingospellen. (Meespelen met meerdere bingokaarten mag)

Wil je hier gegarandeerd bij zijn! Aanmelden kan via het Facebook-evenement of via marcovdwolf35@gmail.com.

Uiteraard kan je op de avond zelf ook vrij inlopen, maar vol is vol..
De bingo is niet alleen voor DIOS-leden, maar ook niet-leden zijn van harte welkom.

P.S een foute bingo is uiteraard een liedje zingen! Tot dan!
in een nieuw jasje. - DOE steekt DIOS
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Al jaren is DOE Fysio een partner voor sv DIOS. Zo hebben zij een eigen praktijkruimte op het Jan Schrama Sportcomplex waar spelers van DIOS op zaterdag terecht kunnen voor een gratis consult of behandeling. Op dinsdag- en donderdagavond wordt aandacht besteed aan een preventieve behandeling voor de training van de selectie van DIOS. Ook verzorgen zij de hersteltrainingen en houden zij regelmatig warming-up sessies voor de jeugdteams van DIOS.

Maar niet alleen wordt naar preventie gekeken ook geblesseerde spelers kunnen vrijwel direct terecht bij DOE Fysio voor professionele hulp in hun eigen praktijk aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Ook kan desgewenst met voorrang worden doorverwezen naar specialisten in het Spaarne Ziekenhuis waardoor de blessuretijd tot een minimum wordt beperkt.

Om de samenwerking nog beter tot uiting te brengen steekt DOE Fysio vanaf oktober dit jaar alle trainers van DIOS in een mooi softshell jack waar beide logo's samen komen. Zo zijn de trainers op iedere doordeweekse avond goed herkenbaar en blijven lekker warm. Het bestuur dankt DOE Fysio ook voor deze bijdrage waardoor de professionaliteit van onze vereniging weer een stap verder is gebracht.

Het Bestuur

N.B. Indien er nog trainers zijn die geen jack in bruikleen hebben ontvangen dan verzoeken wij hen hun maat te mailen naar p.damen@dios.nl 

- De Sint komt naar DIOS!
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Hé maatje,

Ook dit jaar heeft D.I.O.S. aan Sinterklaas gevraagd of hij tijd heeft even langs te komen in de D.I.O.S. kantine. De enige dag waarop hij misschien een uurtje over heeft, is woensdag 29 november a.s. Op deze dag verwachten we de Sint zo rond 17.45 uur in de kantine.

Alle Trapturfjes, alle kinderen van de Champions League en World League, de spelers en eventueel speelsters van de DIOS JO9-1 en JO9-2 en JO9-3 + DIOS JO8-1  en de jongere spelers/sters van het G2-team zijn uitgenodigd om dan in de kantine te zijn.

Iedere speler van die groepen krijgt uiteraard een cadeautje van de Sint en natuurlijk zal het met de Sint en de Pieten  heel gezellig zijn in de kantine. Misschien ook wel behoorlijk vol, want de ouders mogen er best bij aanwezig zijn. We hopen wel, dat de grote mensen veel ruimte laten voor de kinderen. 

 

Onthoud:

 

DATUM: WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017

AANVANG: 17.45 uur

AFLOOP:  ongeveer 18.30 uur

 

Veel plezier met de Sint en de Pieten!

 

Alle leiders en trainers

 

Ben mijn vader en moeder echt heel dankbaar - 1e Basisplaats Reis
Auteur:     (Ingezonden berichten)

FC Groningen-speler Ludovit Reis na afloop van de wedstrijd in de Eredivisie tussen Sparta Rotterdam en FC Groningen.

Zie hier interview.

Primeur! - Afscheid burgermeester
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Nog niet zo lang geleden was het in en op alle media het onderwerp van gesprek: Het overlijden van de burgemeester van Amsterdam Eberhart van der Laan. Als je goed opgelet hebt, heb je gezien, dat ook Ajax aandacht besteedde aan het overlijden van de burgemeester door het dragen van rouwbanden, een minuut stilte en bloemen op zijn zitplaats. Blijkbaar kwam van der Laan regelmatig bij Ajax.

Wat bij dit "top nieuws" ondersneeuwt, is natuurlijk het feit, dat wij in de Haarlemmermeer eind november a.s. afscheid gaan nemen van onze burgemeester Theo Weterings. Is dat voor DIOS nou zo belangrijk, dat je daar op de site aandacht aan moet besteden? Misschien wel. Je moet begrijpen, dat een belangrijk iemand, een z.g. bobo, een andere beoordeling krijgt, dan een bestuurslid, of welke andere vrijwilliger/ster dan ook binnen een vereniging. Een vrijwilliger is meestal meerdere uren per week actief binnen de vereniging en dat wordt als onopvallend geaccepteerd, terwijl een eenmalige komst van een bobo soms heel veel aandacht krijgt. Denk maar aan het bezoek van koning Willem Alexander aan de koning Willem Alexander sportaccomodatie; hij is er één keer geweest en voor altijd hangt zijn naam erboven. Zo ook het openen van het DIOS Soccer Court door de voorzitter van de KNVB Michael van Praag. Hij is één keer geweest, maar de gebeurtenis en zijn naam staan vanaf dat moment in de annalen van de vereniging gegrift.

Burgemeester Theo Weterings is binnen de gemeente Haarlemmermeer natuurlijk een heel belangrijk persoon en om voor DIOS belangrijk te zijn geweest, hoeft hij ons complex niet wekelijks bezocht te hebben, maar toch is de aandacht van deze burgemeester voor DIOS groter geweest, dan menigeen denkt. Toen Burgemeester Theo n.l. in 2007 vanuit Beverwijk in de Haarlemmermeer landde, kwam hij te wonen in Nieuw- Vennep en zijn zoon werd lid bij DIOS. Deze jongen heeft een heel seizoen in de toenmalige A-junioren van DIOS gespeeld en de burgemeester was een regelmatig geziene gast op de DIOS velden. Aangezien zijn zoon zijn vriendenkring heel begrijpelijk in Beverwijk had, koos hij er na één seizoen voor weer bij DEM in Beverwijk te gaan spelen. Daarna is de burgemeester minder in levende lijve bij DIOS verschenen, maar bij het uitreiken van medailles was hij er wel weer. Bovendien heeft DIOS de banden met de burgemeester wel steeds aangehaald, want wanneer er op ons sportcomplex een activiteit is, wordt bij de aanvang vrijwel altijd door de geweldige geluidsinstallatie van DIOS de burgemeester "Goede morgen" gewenst en de laatste tijd wordt via diezelfde installatie bij thuiswedstrijden van DIOS 1 de burgemeester uitgenodigd om de wedstrijd te bezoeken.

Tijdens "het bewind" van burgemeester Theo is er ook voor DIOS nog al wat gebeurd en dan hoef je alleen maar te denken aan de kunstgrasvelden, de uitbreiding van kantine- en kleedaccomodatie en het Soccer veld. Er zijn dus nog al wat herinneringen aan de ambtsperiode van deze burgemeester. Hij gaat weg alleen maar omdat hij in Tilburg geboren is. Geboren zijn beteken,t beste burgemeester, dat je je van de eerste jaren geen zak herinnert. Voor je herinneringen een aantal verloren jaren dus, terwijl je je van het binnentreden van Nieuw-Vennep, Haarlemmermeer dus, alles herinnert. Je herinnert je je prachtige huis in het super rustige Nieuw-Vennep. Je gaat naar een veel grotere drukte met alle nadelen van dien. Want hier kun je als burgemeester rustig winkelen en doen mensen heel normaal tegen onze "baas".

Je kunt hier een heleboel heerlijk op de fiets doen, waar in het drukke Tilburg weinig gelegenheid voor zal zijn en ook zal je in het grote Tilburg absoluut niet rustig langs het parcours van een wielercours kunnen lopen, zoals hier tijdens de Ronde van Nieuw-Vennep. Tijdens de laatste Ronde van Nieuw-Vennep, waar je ongetwijfeld langs het parcours aanwezig bent geweest, heb je kunnen zien, dat DIOS ook tijdens het wielrennen behoorlijk aan de weg timmert, want iedere renner, die in het rood gekleed was, hoort bij een groep van een 20 tal renners, die lid van DIOS zijn, maar hun gezondheid bovenal waarderen en daardoor het initiatief hebben genomen om de Stichting Hartekind op te richten. Dat betekent, dat zij met sportieve prestaties, het schaatsen van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee geld willen inzamelen om de onderzoeken naar het leefbaar verder kunnen leven van kinderen geboren met een ernstige hartafwijking te kunnen bekostigen. Zij hebben als boegbeeld van hun stichting de Nieuw-Vennepse baby Stacey. Wat kun je daar als burgemeester nou mee? Het kind en de ouders bezoeken en ze daardoor een hart onder de riem steken zou mooi zijn. Maar beste afscheid nemende burgemeester. Je gaat naar Tilburg. Ik raad het je niet aan, maar je zult toch wel gaan. Daar heb je dan geen fiets meer nodig, want Tilburg is veel te druk. Een prachtig gebaar naar de Stichting Hartekind zou zijn je fiets aan de Stichting ter beschikking te stellen. Een prachtig overhandigingsmoment zou zijn de feestavond op 17 november a.s. in de Rustende Jager. Het is een geweldig collectersitem als de Stichting mensen enthousiast kan maken met bijv. Eén van de schaatsers gaat niet schaatsen op de Weisensee, maar rijdt het rondje op de fiets van de burgemeester en ik denk, dat de fiets voor het goede doel nog veel meer bijdragen kan leveren.

Beste burgemeester Theo Weterings, je bent nog niet weg, als je op je besluit terug komt, zouden we beslist wel kunnen waarderen; het maakt allemaal niet uit, als je fiets maar het item van de actie rondom Stacey gaat worden. Geef je hem niet, dan blijf je voor DIOS, Nieuw-Vennep en de Haarlemmermeer een geweldige burgemeester en namens DIOS; Het gaat je goed in Tilburg! Waarom nou primeur? Dit is ongetwijfeld het eerste stuk over het aanstaande afscheid van de burgemeester.

Directeur Sportief

- Pasfoto in orde?
Auteur: KNVB     (Ingezonden berichten)

Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de wedstrijdzaken-app of voetbal.nl-app. Daarna kan het pas weer na het einde van voetbalseizoen medio 2018.

Zorg daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging voor 1 november een correcte spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle veld- en zaalvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 12 en ouder.

Klik hier voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

- Komt allen!
Auteur: Cor van der Lans     (Ingezonden berichten)

Komt allen en steun Stichting Hartekind!

De schaatsers, 20 sportieve Vennepers (vnl. DIOS'ers) aan de ene kant en Stichting Hartekind aan de andere kant. Een mooie combinatie is gemaakt en een sportieve uitdaging is geboren. Zij gaan het schaatsevent op de Weissensee in Oostenrijk schaatsen: de Alternatieve Elfstedentocht.

En dit allemaal voor Stacey, tien maandern geleden geboren met een ernstige hartafwijking. Zij is het hartekind geworden van de sporters. Voor Stichting Hartekind en onze hartekind Stacey organiseren wij deze fantastische feestavond. De opbrengst komt dan ook in zijn geheel toe aan de Stichting Hartekind!

De toegangsprijs is slechts € 15,00 en de kaarten zijn te koop in de kantine van sv DIOS of bij de Rustende Jager.

Komt allen en steun dit goede doel!

- VERWEND
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

We weten allemaal wat een verwend kind is en wat dat voor consequenties heeft. Verwennen houdt in feite in, dat je heel veel  eigen initiatief uit een mens vandaan haalt.

Verwenning betekent in feite, dat je heel veel krijgt, waar jezelf vrijwel geen moeite voor hoeft te doen.

Voetbal? DIOS?  Verwennen?

Het lijkt niks met elkaar te maken te hebben, maar toch dringt bij mij de verbinding tussen de 3 zaken  steeds meer naar binnen. We weten allemaal, dat voetbal in de jaren rond 1870, heel lang geleden dus, ontstaan is. Doordat er door de uitvinding van de stoommachine fabrieken ontstonden, waarin het werk, dat tot die tijd als huisvlijt thuis werd gedaan, ineens door machines gedaan werd. Men kreeg veel meer vrije tijd en in die vrije tijd wilde men leuke dingen gaan doen en toen bedachten een aantal invectieve lui spelen, zoals bijv. voetbal. Aanvankelijk werden er onderling wat wedstrijdjes afgesproken, maar al gauw werd het zo populair, dat er een organisatie nodig was om dat te gaan regelen en toen ontstond de KNVB. Natuurlijk werden er goede afspraken gemaakt in de zin van, wij als bond maken het programma en houden de standen bij, daartegenover staat dan dat jullie als clubs moeten zorgen, dat de wedstrijden gespeeld worden. Dat houdt in, dat je moet zorgen voor een team met voldoende spelers  en daarnaast natuurlijk nog wel wat dingen, maar zeker ook moet je bij een thuiswedstrijd zorgen voor een scheidsrechter en bij een uitwedstrijd voor vervoer.  Door moderne ontwikkelingen werd het organiseren van een scheidsrechter bij DIOS  geleidelijk aan makkelijker gemaakt.  We kennen allemaal Arbitrage Online. Een fantastisch hulpmiddel bij het aanstellen en verkrijgen van een scheidsrechter. Wij hebben bij DIOS het grote geluk dat Vincent Koning gek is van scheidsrechter zijn en die liefde voor het fluiten ook gebruikt heeft om een geweldig systeem op te zetten om niet alleen scheidsrechters bij de wedstrijden aan te stellen, maar binnen het  systeem is het ook mogelijk voor andere taken mensen binnen de vereniging mensen/teams aan te schrijven voor het vervullen van een werkzaamheid in het belang van de vereniging.  De start van arbitrage online is echter geweest en zo draait het alweer een aantal jaren om op een makkelijkere manier scheidsrechters bij de wedstrijden te krijgen. Omdat Vincent het niet alleen hield bij het zomaar aanstellen, want dan hadden we gezien het gigantische aantal wedstrijden, vele scheidsrechters tekort gehad, maar ook overging tot her regelen van allerlei scheidsrechterscursussen voor alle leeftijden en dat met heel veel enthousiasme heeft gedaan, waardoor er naast hem binnen de vereniging een behoorlijk scheidsrechterscorps is ontstaan.  Zoals wij in de vereniging een geweldige hoeveelheid hele jonge spelertjes hebben, hebben we ook een grote hoeveelheid jonge scheidsrechters gekregen. In de jongere leeftijdscategorieën, die spelen meestal op zaterdagmorgen, zie je dan ook heel veel jeugdspelers van DIOS in keurige zwarte scheidsrechterstenues, wedstrijdjes fluiten. Die leiders worden door het arbitrage online systeem verwend, want ze kunnen met het systeem zelf scheidsrechters aanstellen, maar de scheidsrechtertjes kunnen zich ook zelf aanstellen.. Dan hoeft de leider/ster helemaal niks te doen. Dit draait geweldig. Worden de spelers ouder en dat worden ze, dan neemt het aantal scheidsrechters, dat de wedstrijden kan/wil fluiten, af. Jonge spelertjes mogen/kunnen de wedstrijden van de oudere leeftijdsgroepen niet fluiten en het aantal oudere spelers wat dan nog wil fluiten neemt af.  Dan wordt het lastiger om alle wedstrijden via het arbitrage online systeem van een scheidsrechter te voorzien. Het verwennen neemt dus af. Daar kan helaas niet iedereen even goed mee omgaan. Er blijft staan vanuit de historie van voetbalorganisatie, dat er altijd gespeeld moet worden. Sommige leiders melden wel heel erg makkelijk bij arbitrage online, dat de mensen van het systeem maar een oplossing voor hun scheidsrechter probleem moeten zoeken, want arbitrage online is uiteindelijk verantwoordelijk voor de scheidsrechter, laten ze blijken. Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Arbitrage online is een hulpmiddel en een leider/ster is ten allen tijde verantwoordelijk voor de wedstrijd van zijn/haar jongens.  Leg de verantwoordelijkheid nooit neer bij arbitrage online, suggereer het ook niet met woorden, maar neem altijd je complete verantwoordelijkheid en delegeer die.  Want de jongens uit je team hebben allemaal ouders en die hebben ook allemaal hun verantwoordelijkheid. Als iedereen meedenkt, meehandelt, is de kans op een oplossing alleen maar groter.  In deze verwende wereld zijn we steeds minder gewend buiten je werk verantwoordelijkheid te nemen. Het spelen van een wedstrijd is een verantwoordelijkheid van ons ALLEMAAL!!!!!!

Directeur Sportief

Geselecteerd voor KNVB districtteam O11? - Bart Kranenburg
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Bart Kranenburg, spelend in DIOS JO11-1 zit in de voorselectie van het KNVB districtteam O11  regio Amsterdam/Utrecht! Daar mag hij, en zijn ouders, natuurlijk erg trots op zijn, maar zeker sv DIOS is dat ook.

Bart verkeerd in gezelschap van spelertjes van o.a. verenigingen als AFC, Elinkwijk, Swift en IJsselmeervogels, wat voor ons DIOS grootmachten zijn.

Aanstaande zondag speelt hij zijn eerste selectiewedstrijd en daarbij wensen wij hem veel succes, maar vooral ook veel plezier!

Belangrijk voor DIOS - De Grote Clubactie
Auteur: Peter Vermeulen     (Ingezonden berichten)
De Grote Club Actie is heel belangrijk voor Dios. Maar liefst 80% van de waarde van de loten gaat direct naar de club! Dat betekent dat van ieder verkocht lot ter waarde van €3,00 een bedrag van €2,40 in de clubkas gestort wordt!
Vorig jaar hebben alle lotenverkopers samen meer dan €4000 opgehaald. Daar konden wij weer heel veel leuke dingen mee doen! Dit jaar is ons doel om €5000 op te halen.

De lotenkopers maken kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van €100.000,00, maar ook de beste lotenverkopers van Nederland kunnen geweldige prijzen winnen.

Binnen Dios hebben we ook een verkoopwedstrijd. Hoe meer loten het jeugdlid verkoopt, hoe meer hij of zij verdient*!

Steun DIOS en koop loten!

U maakt kans op prachtige prijzen!

Ga naar clubactie.nl/prijzen voor meer informatie voor de lotenkopers

En ga naar kids.clubactie.nl als je een lotenverkoper bent!

*alleen loten die succesvol geincasseerd zijn tellen mee.

En een toptrainer - Japanse gasten
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Het begint langzamerhand een traditie te worden, dat er in de vakantie tijd door de Japanse vereniging Fujieda Higas met 2 elftallen in de leeftijdscategorie JO15 naar Nederland wordt gereisd.. De tussenpersoon voor deze trainingssessies in Nederland is Piet Buter een man, die in het Nederlandse voetballeven zijn sporen meer dan ruimschoots heeft verdiend. Piet is o.a. trainer van een aantal betaald voetbalclubs geweest, is in het topvoetbal manager geweest en is tot op dit moment nog werkzaam als scout , plus verantwoordelijk voor het technisch beleid van  Telstar, de betaald voetbalclub uit IJmuiden, waar o.a. de van DIOS afkomstige Liban Abdullahionder contract staat.  Door Piet worden alle contacten in Nederland gelegd, waardoor deze teams in hun trainingsweek gaan spelen tegen de Kon. HFC, AZ ’67 en Volendam. Andere jaren ook tegen DIOS, maar door de vakantie kon DIOS geen team van voldoende kracht op de been brengen.  Als verblijfplaats is het ook een traditie, dat de spelers en hun begeleiding verblijven in de Rustende Jager in Nieuw-Vennepen dan is de link natuurlijk vrij snel gelegd om DIOS te vragen om op de velden te mogen trainen. Tussen de wedstrijden door zullen de spelers ook nog 7 trainingen gaan volgen. Die trainingen staan onder leiding van niet zo maar iemand, want de meeste voetballiefhebbers weten natuurlijk wel, dat Nederland in de historie van het mannenvoetbal 3 keer een finale gespeeld heeft om uit te maken welk land het beste van de wereld zou worden.  Welnu de trainer, die de komende dagen de trainingen van de Japanse teams komt leiden, was speler in één van die finales. In het toernooi van 1978, wat verspeeld werd in Argentinië, kwam Nederland in de finale tegen het gastland, Argentinië dus. In het centrum van de verdediging van het Nederlands elftal in die finale wedstrijd speelde een speler, die in die tijd, zijn hoogtijdagen dus, speler was van PSV. Deze rijzige, lange kopspecialist was Ernie Brandts. Na zijn  loopbaan als actief speler is hij ook nog trainer in het betaalde voetbal geweest, o.a. NAC  en is nu door Piet Buter uitgenodigd om de trainingen te leiden van de 2 teams van Fujieda HigasDaar heeft Ernie volmondig ja opgezegd en dus is hij met de Japanse klasse spelertjes op de volgende tijden bij DIOS te bewonderen.     

Vrijdag 18 augustus a.s. van 10.00 – 11.30 uur en van 14.30 – 16.00 uur.

Zaterdag 19 augustus a.s. van 10.30 – 12.00 uur.

Maandag 21 augustus a.s. van 10.00 – 11.30 uur en van 14.30 – 16.00 uur.

Dinsdag 22 augustus a.s. van 10.00 – 11.30 uur

Woensdag 23 augustus a.s. van 10.00 – 11..30 uur.

Vanuit DIOS wensen wij het hele Japanse gezelschap leerzame en leuke dagen toe in Nederland en zeker ook bij DIOS en wil je genieten van goede jeugdspelertjes en van toptrainingen, houd de tijden in de gaten en je bent welkom!

Pupillenvoetbal nieuwe stijl - Wedstrijdvormen 2017/18
Auteur: Joaquim Boendermaker     (Ingezonden berichten)

[VIDEO]

De KNVB heeft afgelopen september bekend gemaakt dat de wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal en jonger geleidelijk zullen gaan veranderen. Voor het seizoen 2017/18 betreft dit alleen nog de categorieën O8 en O9. Zij zullen niet meer op een half speelveld gaan spelen. Het nieuwe speelveld wordt namelijk 42,5 bij 30 meter, wat neerkomt op ongeveer een kwart van een officieel voetbalveld. Tevens gaat de spelvorm van 7 tegen 7 naar 6 tegen 6. De doelen blijven even groot, en naast 5 veldspelers zal er ook een keeper aanwezig zijn in een team.  Naast deze basisregels zijn er nog meer spelregelveranderingen waar rekening mee moet worden gehouden. Vrijwel al deze veranderingen zijn gemaakt met oog op het verbeteren van de speelervaring voor de spelers:

 • Een achterbal word altijd vanaf de grond gepasst of geschoten;
 • Een uitbal of hoekschop wordt vanaf de grond gepasst of ingedribbeld;
 • Een vrije bal wordt vanaf de grond gepasst, geschoten of ingedribbeld;
 • Bij elke spelhervatting staat de tegenstander op minimaal vijf meter afstand;
 • Elke helft is er een time-out van twee minuten, die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een teambespreking.

De KNVB heeft bovendien geadviseerd om positief gedrag te bevorderen bij deze spelvorm. Daarom is het advies om voor elke wedstrijd de spelers de handen te laten schudden met elkaar. Vervolgens kunnen zij na de wedstrijd elkaar een high five geven als dank voor het sportieve spel.

Spelbegeleider

Als laatste is belangrijk om te weten dat de rol van de scheidsrechter ook zal veranderen. De scheidsrechter wordt namelijk een spelbegeleider die het veld niet zal betreden, maar juist langs de lijn zal staan. Bij het nemen van een beslissing kan deze spelbegeleider er vervolgens voor kiezen om uitleg te geven aan de spelers, om zo de kennis over het spel bij de spelers te bevorderen. Dit alles om van een voetbalwedstrijd een sportieve, leerzame ervaring voor de spelers te maken.

C-Leerstraat

Een extra aanpassing die gemaakt is door de introductie van spelbegeleiders komt vanuit onze eigen vereniging. Door onder andere het Team Arbitrage is besloten om wedstrijden van deze vorm te laten begeleiden door de spelers van Dios die volgend jaar tot de O14- en O15- junioren (voormalig C-junioren) behoren. Zo zijn we zeker dat alle wedstrijden begeleid kunnen worden en bovendien zal dit bijdragen aan de spelregelkennis van de O14- en O15-junioren die deze wedstrijden begeleiden. Vanuit een breder oogpunt willen we er bij deze vereniging ook voor zorgen dat onze leden zich beter bewust zijn van het belang van vrijwilligers bij Dios en we hopen daarom dat de O14- en O15-junioren een positief beeld én gevoel krijgen van het helpen bij de club.

Tienstra stopt ermee! - Opheffings uitverkoop
Auteur:     (Ingezonden berichten)

in Ter Aar - DIOS kamp 2017
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Vrijdag 16 juni om 20.00 uur was het druk op de parkeerplaats van DIOS, want 53 meisjes en jongens stonden, meestal nog vergezeld van hun ouders zenuwachtig klaar om te vertrekken naar Ter Aar.

Zoals bij ieder evenement, was het ook bij deze gebeurtenis, dat er natuurlijk eerst heel wat voorbereidend werk verricht moest worden, voordat er daadwerkelijk vertrokken kon worden.  Zo was Eric van Dijk vooraf heel druk met het regelen van het vervoer voor zowel de heen- als de terugreis. De medewerking van de ouders was geweldig, want geruime tijd voor het vertrek had hij dit rond. Zo verging het hem ook met vinden van mensen, die de jongens en meisjes tijdens de 3 kampdagen in Ter Aar zouden gaan begeleiden. Aanbod genoeg, zodat hij zelfs mensen, die best mee wilden moest bedanken.  Maar beide zaken had Eric keurig voor elkaar. Tijdens het verblijf op de prachtige kampeerboerderij in Ter Aar moet er natuurlijk ook gegeten en gedronken worden. Ik denk, dat gedurende de vele jaren, dat DIOS zo’n kampweekend organiseert er maar één man verantwoordelijk is geweest voor het absoluut kloppen, jaar in jaar uit al, van het eten en drinken en dat is Nico Gabel. Ook dit jaar was het eten en drinken weer prima in orde. Daarnaast voelt Nico zich tijdens het verblijf in Ter Aar ook hoofdverantwoordelijk voor het op de juiste manier van omgaan met de accomodatie. Ook dit jaar hebben we dankzij het fanatisme van Nico weer een uitstekende indruk bij de eigenaar van de kampeerboerderij achtergelaten. Ook heb je natuurlijk een grote hoeveelheid spelmateriaal nodig. Eén simpel telefoontje naar Gerard de Vos, de directeur van de VUT ploeg en er ontbreekt niets. Als je zo tot in de puntjes voorbereid vertrekt, is een groot deel van het welslagen van het weekend al verzekerd.

Aangekomen in Ter Aar is natuurlijk het eerste wat moet gebeuren, het vinden van een slaapplek en daar je plekje inrichten. Dat behelst behoorlijk wat tijd. Daarna zijn er nog wat verkennende voetbalwedstrijdjes gespeeld uitmondend in lantaarnvoetbal, want dan is het zo donker geworden, dat je het voetballen moet bijschijnen met je eigen zaklantaarn. Dan wordt het ondertussen laat en tijd om de bedden op te zoeken. Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen, dat het niet betekent, dat het gelijk stil is.

Dan is het zaterdag geworden en wordt er voor de eerste keer in de grote eetzaal van de boerderij gegeten. Dat gebeurt om 08.00 uur. Het programma begint dan om 09.30 uur. Voor die tijd hebben er dan 3 ploegen na het eten corveebeurt. Dat betekent mee werken aan het totaal verzorgen van het afruimen van het eten. De eetzaal moet netjes achterblijven, er moet afgewassen en afgedroogd worden en de keuken moet netjes schoon achter blijven. Dan pas kan er gesport worden.

Op zaterdagmorgen is de hoofdmoot van het programma voetbal op kleine veldjes en voetvolley. Het laatste is een vorm van volleybal, waarbij de bal bespeeld mag worden met dezelfde lichaamsdelen als je  bij het echte voetbal mag gebruiken. Bovendien spelen we met wat aangepaste spelregels, zodat voor iedereen speelbaar is. Dit programma is er gedurende de zaterdagmorgen, waarbij er gedurende de morgen al onderdelen worden klaargezet van de tienkamp. De tienkamp zijn tien spelonderdelen, allemaal meer of minder iets met voetbal te maken hebbende, waarop de jongens en meisjes punten kunnen scoren. Wanneer een team klaar is met een voetbal- en voetvolley  wedstrijd bestaat er altijd de mogelijkheid, dat een leider/ster gaat werken aan de tienkamp. Dit programma gaat zaterdagmiddag door, nadat er op dezelfde manier als ’s morgens om 12.15 uur gegeten is.  Alleen komt er in het tweede deel van de zaterdagmiddag een spel onderdeel bij, n.l. honkbal. De teams bij het honkbal zijn groter, want die bestaan uit de spelers van 2 voetbal teams. Er wordt ook met aangepaste spelregels gespeeld, maar het is een totaal ander spel, wat met heel veel enthousiasme gespeeld wordt. Zaterdagavond bestaat het eten uit een gezamenlijke, zeer gezellige barbecue.

Na het eten zijn we de rest van de zaterdagavond naar Nieuwkoop geweest om daar in het zwembad een heerlijke avond te hebben. Na het zwemmen met alle vermoeidheid erbij wordt er natuurlijk beter geslapen. Traditie is dan altijd de tweede avond, omdat de kinderen eerder slapen, dat de leiders en leidsters samen met de boer een geweldig kampvuur ontsteken en zo is de tweede avond voor een ieder ook weer een topavond.

De zondag is gelijk aan de zaterdag. De tienkamponderdelen worden afgewerkt, ’s morgens worden de voetbal- en voetvolley competities afgewerkt en worden er ook nog enkele honkbal wedstrijden gespeeld. De zondagmiddag wordt besteed aan de laatste puntjes op de i, wat betreft de tienkamp, er worden wat betreft voetbal en voetvolley allemaal finale wedstrijden gespeeld en de competitie van het honkbal wordt afgewerkt. Om ongeveer 17.00 uur gaat iedereen douchen en zijn er ondertussen al ouders om ons terug te brengen.  Rond 17.30 uur gingen we allemaal in de auto’s om zo rond 18.00 uur bij DIOS in de kantine te zijn. Daar had Truus geregeld, dat we allemaal patates en een croquet of frikandel te eten konden krijgen.

Dit geheel, alles vanaf vrijdag avond tot bij DIOS in de kantine was mogelijk door de leiding van Mark de Koker, Maarten van Amsterdam, Menno Wesseling, Ronald Pauel, Frank de Moes, Martin Bel, Remco van Groenigen, Jordi Vrolijk, Albert Robben, Marjolein Koolhaas, Annabel Langedijk en Demi Kwaaitaal. We kregen de volgende eindstanden:

TIENKAMP

                                                                               9 jaar  jongens                    

 1. Hidde Sluiter    2.Job Korthuis        3.Kimi van Rees        4. Jelle Wessel   5.Damian Zijsling 

                                                                       10 jaar jongens

1. Kenji van Eekeres   2. Jarcha Robben   3. David Schrijver   4. Finn Heil   5. Sven van Teijlingen   6. Luuk Zegers   7. Sil Jansen    8. Quinn Hennik    9. Bas Koke    10. Luca van Berkel    11. Rick     12. Pascal van de Berg    13. Dyan Rehorst    14. Bram Glas    15. Jochem Sterrenburg

                                                                       11 jaar    jongens

1. Thijs Outshoorn   2. Thom van der Kolk en Christiaan Bel   3. Tycho Broekhoven            4. Jesper Stolk    5. Mats de Jong     6. Luuk Ham    7. Wessel van de Buld    8. Jazz Elderhorst      9. Rico Nijssen     10. Nijs Korthouwer    11. Johit Rethoe    12. Hidde Zijlstra    13. Roan Magdelijns    14. Jens Magdelijns

                                                                       12 jaar     jongens

1. Jayden    2. Joris van Rooijen    3. Daniël van der Heijden      4. Ryan van Doorn   5. Cas van Groenigen

                                                                       meisjes

1. Famke Draijer    2. Nena Duikersloot    3. Sacha Horsman     4. Rosa Eickhof     5. Phileine Kors     7. Julia Krab    8. Teuntje Verhoog

 

EINDSTAND VOETBAL                                                       EINDSTAND VOETVOLLEY

 1. F.C. Utrecht                                                               1. Vitesse
 2. Vitesse                                                                      2. AZ ‘67
 3. F.C. Groningen                                                         3. F.C. Utrecht
 4. Heerenveen                                                              4. Heerenveen
 5. PEC Zwolle                                                               5. F.C. Groningen
 6. Ajax                                                                           6. Ajax
 7. AZ ’67                                                                        7. PEC Zwolle + F.C. Twente
 8. Feyenoord                                                                8. Feyenoord
 9. Sparta                                                                       9. PSV
 10. F.C. Twente                                                               10. Sparta
 11. PSV                                                                            11. Heracles Almelo
 12. Heracles Almelo

 

EINDSTAND HONKBAL

 1. De Glaskoning Twins
 2. Curacao Neptunus
 3. L. en D. Amsterdam
 4. Pickles UVV
 5. HCAW
 6. Hoofddorp Pioniers

Moe maar vodaan gingen de spelers en speelsters met hun ouders naar huis. Iedereen die meegewerkt heeft hartsikke bedankt en op naar volgend jaar: 15, 16 en 17 juni!

 

 

- Geef je op!
Auteur: Esther Kroon     (Ingezonden berichten)

Het kan jullie niet ontgaan zijn, het is weer Feestweek in Nieuw Vennep!

#Oranjevereniging Beatrix organiseert zaterdag 24 juni van 18.30 tot 21.30 uur een FIFA 17 Playstation 4 toernooi in de DIOS kantine.

Lars Breed, onze eigen DIOS FIFA 17 Playstation 4 kampioen, doet mee!

Maar jullie toch ook?

Geef je snel op via

esther.kroon@ov-beatrix.nl 

Directeur KNVB aan het woord - Vergoedingen
Auteur: Jan Dirk van der Zee     (Ingezonden berichten)

‘Moet je vrijwilligers nou betalen voor hun werkzaamheden of is dat niet te rijmen met de aard van een vereniging?’ Deze vraag lag op ieders lippen bij de KNVB-bijeenkomst over de toekomst van de vrijwilliger. Een lastig dilemma, al zeg ik het zelf. Puur op gevoel zou ik zeggen nee. Het klopt niet. Waarom zou je een vergoeding moeten ontvangen voor iets wat uit je hart hoort te komen? Voor de sport, je cluppie, de kinderen en de mensen om je heen. Een financiële beloning voor vrijwilligers voelt daarom een beetje als valsspelen. Omdat er in het leven meer is dan eigen belang.

Diezelfde reactie herkende ik bij andere mensen op de bijeenkomst. Dat komt, denk ik, omdat we in Nederland sinds het einde van de negentiende eeuw zijn opgevoed met het idee dat de sportvereniging een soort tweede thuis is, waarin ieder lid van de familie meehelpt om een steentje bij te dragen aan de voorspoed van alle leden. Sterker nog; je ging tot het midden van de jaren ’70 bij een vereniging omdat deze paste bij je levensovertuiging, afkomst en achtergrond. Bewust of onbewust voetbalde je zo mee aan een hoger doel.

Maar dat is lang geleden. Ondertussen weet iedereen binnen het amateurvoetbal hoeveel moeite het kost om vrijwilligers te vinden (en de huidige mensen in de club betrokken te houden). Tegenwoordig vinden leden een bardienst draaien of een rijbeurt gedoe. In het weekend wordt dat pijnlijk zichtbaar, wanneer diverse ouders hun kinderen bij de club droppen alsof ze zojuist een plofkraak hebben gepleegd. Deur open, kind eruit en met piepende banden, zo snel mogelijk wegwezen naar de start van hun ‘Me time’.

Ergerniswekkend? Zeker, maar tegelijkertijd ook de nuchtere realiteit. Daarom zie je verenigingen naar andere wegen zoeken om hun club fit te houden. Dat beweegt zich van bestuurlijke oplossingen, zoals deeltijd- en duovoorzitterschap, tot jonge vrijwilligers die alleen voor speciale projecten worden gevraagd. Maar met dat gegeven alleen, red je het niet. Dit blijkt uit het groeiend aantal clubs dat in Nederland ook naar financiële stimuli grijpt om de boel niet in de soep te laten lopen. Op een paar plekken in Nederland wordt zelfs gewerkt met een professionele verenigingsmanager, die tegen een vast salaris, de operationele zaken bij de club regelt (inclusief de organisatie van de vrijwilligers). Zo’n manager wordt betaald uit de verhoogde contributie voor de clubleden, die geen zin hebben om thuis te geven wanneer hun hulp wordt gevraagd.

Rationeel heb ik mij bij deze ontwikkeling neergelegd. Het is aan de clubs om samen met hun leden te bepalen hoe ze aan een gezonde toekomst bouwen voor de vereniging. Toch blijft het ongemakkelijk voelen. Het idee dat het voetbal meer van het hoofd wordt dan van het hart.

Of mag ik het zo niet zien?

Een stuk waar ik helemaal achter sta.....gelukkig hebben we bij sv DIOS nog wel heel veel vrijwilligers, maar we moeten echt waken en uitkijken dat ook bij ons de betaalde functies niet steeds meer worden. Ik roep iedereen op mee te werken aan de vrijwilligerstaken om zo de contributie laag te houden en betaalbaar voor iedereen.

Een fijne vakantie!

Peter Damen
voorzitter

EnquĂȘte/onderzoek vrijwilligersbeleid - Herhaalde oproep
Auteur: K. van der Lans     (Ingezonden berichten)

Heeft u nog niet deelgenomen aan het onderzoek?
Hopelijk mag ik toch nog 5-10 minuten van uw tijd voor het invullen van onderstaande enquete.
Laat uw mening horen, u helpt hier niet alleen mij, maar ook sv DIOS heel erg mee.

Misschien heeft u mij al eens gesproken of voorbij zien lopen op het sportcomplex van sv DIOS. Mijn naam is Kirsten van der Lans.
T.b.v. mijn studie Sport, Management & Ondernemen aan de HVA voer ik voor sv DIOS een stageopdracht uit, gericht op het vrijwilligersbeleid van de vereniging. Onderdeel van mijn stageopdracht is een onderzoek waarbij heb ik uw hulp nodig heb!
Voor dit onderzoek heb ik twee verschillende enquêtes opgesteld. Ik wil u vragen 1 van deze enquêtes in te vullen.
Het invullen van de enquête zal zo’n 5 tot maximaal 10 minuten in beslag nemen.
U wordt bij de deelname tot niets verplicht, het draait mij om uw mening en inzichten. Het invullen van de enquête kan anoniem.

Via onderstaande links komt u direct bij de enquête, kies daarbij de optie welke op u van toepassing is.

Optie 1: U bent al vrijwilliger bij sv DIOS?     Klik hier: http://www.thesistools.com/web/?id=537385
Optie 2: U bent (nog) geen vrijwilliger bij sv DIOS?    Klik hier: http://www.thesistools.com/web/?id=537300

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u mij bereiken via het volgende e-mailadres: kirsten.van.der.lans@hva.nl

Ik hoop op uw deelname!
Met vriendelijke groet,

Kirsten van der Lans 

- Winnaars bekend!
Auteur: Jubileum Commissie     (Ingezonden berichten)

De winnaars zijn:

1e prijs van € 1000,-- Rein Sarink
2e prijs van €   500,-- de winnaar heeft zijn prijs gedoneerd aan het Adamas inloophuis                                 

3e t/m 12e prijs van €100,--     

Dios JO 15-4
Rob's Catering
Buitenhuis Advocaten
Dios Veteranen
Multi Design Reclame
Dios JO 10-1
Peter Vos
Nijsen Fourages
Erna's Beauty
Maurits Oostdam

- Voetbal vierdaagse
Auteur: Mark de Kooker     (Ingezonden berichten)

HET LEUKSTE VOETBALKAMP IN DE HAARLEMMERMEER

Van maandag 24 juli t/m donderdag 27 juli kun je in Nieuw-Vennep meedoen met de Voetbalvierdaagse van Sportservice Haarlemmermeer. Alle jongens en meisjes van 6 tot en met 14 die van voetbal houden zijn welkom. Deelnemers ontvangen een origineel Voetbalvierdaagse tenue en gaan 4 onvergetelijke dagen meemaken waarin ze niet alleen stappen zetten op sportief gebied maar zich ook sociaal ontwikkelen. 4 fantastische (voetbal)dagen, met onder andere een voormalig profvoetballer als coach, voor slechts €190,- per kind, inclusief lunch en tussendoortjes.

Wat gaan we doen?

Voetbal is één van de grootste sporten in ons land en spreekt een brede doelgroep aan. Maar tijdens de Voetbalvierdaagse brengen we kinderen in beweging met meer dan alleen voetbal. We focussen op de totale sporter, want wie een goede voetballer wil worden moet zichzelf breed ontwikkelen. Daarom integreren we het Athletic Skills Model in het programma. We gaan naast voetballen ook aan de slag bij de judoschool van Judo Yushi en worden betere atleten door de loopscholing die we doen. Dankzij Voedingsadviesbureau De Winter staat iedere dag een gezond lunchpakket klaar en letten we op voldoende energie- en vochtinname, passend bij de (sport)belasting. Tevens neemt onze eigen inspanningsfysioloog een aantal testen af, kijken we naar de groeicurve van de kinderen en testen de snelheid, schotkracht, sprongkracht en lenigheid. Natuurlijk staat in alles plezier centraal, we trainen in kleine groepen onder leiding van gekwalificeerde trainers die dagelijks diverse fun onderdelen aan bod laten komen. Een panna knockout toernooi, straatvoetbal, voetbalquiz en verschillende groepsspelen staan ook op het programma. Kortom het wordt een week om nooit te vergeten waarna ieder kind een completere voetballer en atleet is geworden en een hoop nieuwe vrienden heeft gemaakt!

Schrijf je nu in: https://www.voetbalvierdaagse.nl/inschrijven.html 

- HULP gevraagd.
Auteur: Kees Bus     (Ingezonden berichten)

Leiders, aanvoerders en ouders van jeugdleden.

Voor het ophalen van oud papier op de zaterdag breekt weer een moeilijke periode aan om mensen te krijgen voor het ophalen van oud papier.
Daarom doe ik ook een beroep op jullie allen om je vrijwillig op te geven voor een van de onderstaande zaterdagen.
Het kan toch niet zo zijn dat we met zo een grote vereniging dit niet rond kunnen krijgen.
Bij de andere verenigingen die ophalen lopen de ouders ook een keer op een zaterdag, dus ik verwacht ook dat men bij DIOS deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

Zaterdag 17 juni 2017: 6 mensen
Zaterdag 24 juni 2017: 4 mensen
Zaterdag  8 juli 2017: 2 mensen


Je kunt mij bereiken op telefoonnummer 0628204968 en/of per e-mail cj.bus@quicknet.nl.

Ik zie de reacties met belangstelling tegemoet.

Groeten,
Kees Bus

Graag jullie medewerking. - Trainingsveld bezet?
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Door het spelen van selectie wedstrijden in de komende tijd zullen er nog al wat wijzigingen in de trainingen zijn. De vraag is dan om daar begrip voor op te brengen en een oplossing te zoeken, bijv. door het gebruik van veld 3 en het Soccer veldje.
Op dinsdag 23 mei a.s. is veld 2 voor selectie wedstrijden bezet van 16.30 - 18.00 uur en ook van 19.00 - 20.30 uur.
Op woensdag 24 mei a.s. is veld 2 bezet voor selectie van 19.30 - 21.00 uur.
Op maandag 29 mei a.s. zijn veld 1 en 2 bezet voor het spelen van selectie wedstrijden van 18.30 - 19.45 uur. Daarna is alleen veld 2 nog bezet van 19.45 - 21.00 uur. 
Op dinsdag 30 mei a.s. is veld 2 voor selectie wedstrijden bezet van 16.30 - 18.00 uur en van 19.00 - 20.30 uur.
Op woensdag 31 mei a.s is veld 1 bezet voor selectie wedstrijden van 18.30 - 19.45 uur en veld 2 van 18.30 - 19.45 uur en van 19.45 - 21.00 uur.
Op donderdag 1 juni a.s. wordt er van 19.00 - 20.30 uur gespeeld op veld 2.  

Bedankt voor de moeite!

Niels van Veen nieuw lid technisch hart Dios - Uitbreiding TH Dios
Auteur: arno zondag     (Ingezonden berichten)

 

We zijn bijzonder trots dat het Technisch Hart Dios wordt uitgebreid met Niels van Veen.

Niels is voor velen een bekende: zo is Niels (27 jaar) geboren en getogen Venneper, en heeft hij tot zijn 17e bij sv Dios gevoetbald:  op die leeftijd heeft Niels de overstap gemaakt naar de top van het amateurvoetbal: Niels heeft gespeeld bij o.a. Quick Boys en Rijnvogels (zaterdag 3e Divisie) en speelt aankomend seizoen bij Ter Leede (Hoofdklasse).

Niels zal -als voetballer op hoog amateurniveau- input geven aan het technisch hart, vooral met betrekking tot de technische en tactische opleidingsdoelen en -taken van het TH, en de vertaling daarvan richting ons Dios Jeugdopleidingsplan.

Daarnaast brengt Niels waardevolle kennis en ervaring mee hoe clubs en teams op het hoogste amateurniveau georganiseerd zijn, trainen en voetballen.

Hiermee is weer een positieve stap gezet op weg naar verdere doorontwikkeling van de Jeugdopleiding van sv Dios, zowel voor de Selectieteams, als voor de Recreatieve teams !

 

voorzitter technisch hart Dios

arno zondag

Zaterdag 20 mei vanaf 12.00 uur! - DIOS 70 jaar FEEST!
Auteur: Jubileum Commissie     (Ingezonden berichten)

Soccer Tournament

11.30 uur Verzamelen deelnemers alle Leagues tot en met de senioren. KOM ZOVEEL MOGELIJK OP DE FIETS EN IN SPORTKLEDING!! Het parkeerterrein wordt afgesloten!

12.00 uur Start activiteiten. Tijdens deze activiteiten die in het teken van voetbal staan zal er muzikale ondersteuning zijn door een DJ wagen. Er is een speciaal DIOS 70 jaar horecaplein met pizza, snacks, pannenkoeken en een ijskraam. Tevens is er een springkussen voor de kleintjes tot 12 jaar

15.00 uur Start tournament voor de Trapturfjes

15.30 uur Demonstratiewedstrijd DIOS Mix tegen FC Rebellen (Andy vd Meyde, Glen Helder, Marcel Meeuwis, Regillio Vrede, Ken Leemans, Patrick Pothuizen, Sjaak Polak en Dennis Gentenaar) o.l.v. Roelof Luinge

17.00 uur Huldiging kampioenen van sv DIOS

17.30 uur Prijsuitreiking Soccer Tournament en trekking Waar snijden de lijnen

18.30 uur Aanvang feestavond begeleid door de band Tape That

22.30 uur Einde feestavond

 

- Parkeren op zaterdag 20/5
Auteur: Jubileum Commissie     (Ingezonden berichten)

Jubileum Feest Dios 70 Jaar:

De organisatie verzoekt alle bezoekers en deelnemers zo veel mogelijk op de fiets of andere wijze dan met de auto naar het evenement te komen.
Gedurende de dag 20 Mei zal de parkeerplaats bij het jan Schrama Complex zijn afgesloten. Er wordt hier wel gelegenheid voor fietsenstalling gemaakt voor de voor bezoekers
Iedereen  wordt verzocht om te parkeren op het evenementen terrein bij de Ijsbaan en tafel tennisclub aan de zuiderdreef. 
Het is niet de bedoeling om de auto’s in de aangrenzende straten en of op het grasveld naast de parkeer plaats achter re laten.

Wij rekenen op begrip en medewerking van iedereen die deze geweldige dag wil meemaken, tot 20 mei

Met vriendelijke groet,

SV Dios 70 jaar Jubileum Commissie.

Nieuw evenement voor DIOS jeugd? - Chimpie Champ
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Een prachtig klinkende naam met waarschijnlijk ook wel een betekenis, die in ieder geval bij mij niet bekend is, maar die ik zonder het te kennen wel zou verbinden met iets wat te maken heeft met kinderen. Dus een voortreffelijk gekozen naam als je er later achter komt, waar die naam echt voor staat. Om dat aan de weet te komen heeft er zoals bijna bij alles in het leven een voorgeschiedenis plaats. Zo kwam ik op een bepaald moment Daan Bleije tegen, een vader, die al enkele jaren heel duidelijk meewerkt bij de organisatie van het zwemmen in Aalsmeer, die zei: " Ik heb Ruud Strickers gesproken en die heeft in Aalsmeer een binnenspeeltuin en misschien is dat wel iets om met DIOS naar toe te gaan." Bij alle begin is het idee het belangrijkste en dus heb ik de handschoen opgepakt en Ruud gebeld. Nou was het binnen komen niet zo moeilijk, want zowel Daan als Ruud hebben bij mij in de klas gezeten, en daardoor was de afspraak met Ruud heel snel gemaakt om eens in "Chimpie Champ" te komen kijken. Inmiddels was me duidelijk geworden, dat Chimpie Champ de naam was van de binnenspeeltuin in Aalsmeer. Toen ik daar op een willekeurige woensdagmiddag kwam, werd ik op een bovenmatig enthousiaste manier ontvangen door Ruud. Toen zijn we na nadat ik rondgekeken had was ik laaiend enthousiast over Chimpie Champ, maar de ontvangst van Ruud was zo mogelijk nog enthousiaster. Iedereen begrijpt, dat de klik dan heel snel gemaakt is. Het enthousiasme van  Ruud leidde tot een datum: 13 mei 2017, maar ook tot nog verdere bijna sprookjes achting afspraken. Zoals in een echt sprookje vertel je natuurlijk niet meteen, wat die afspraken waren, want je moet het net als in een echt sprookje spannend houden.
Om half twee 's middags op 13 mei stond het vertrek gepland vanaf de parkeerplaats bij DIOS. Ongeveer 60 kinderen gingen mee in de leeftijd Trapturfjes, Champions, DIOS en World league. Ouders zat om te rijden, met andere woorden, het vertrek was een fluitje van een cent. Nadat iedereen veilig in Aalsmeer was gearriveerd en er afspraken waren gemaakt omtrent het toezicht/verantwoordelijkheid over de kinderen, zijn de kinderen losgelaten in het speel paradijs, want dat was het voor de kinderen ongeveer wel. Ze zijn losgelaten en als je niet rond gekeken hebt, heb je ze niet meer gezien. Ja, er waren wel uitzonderingen, want de vooraf gemaakte sprookjesachtige afspraken, maakten wel dat er af en toe verzameld moest worden. Want wat kregen alle kinderen? Limonade! Leuk! Sprookje ten einde? Nee!! Later kwam er een oproep voor alle DIOS kinderen. wel in 2 groepen, want het sprookje ging door, ze kregen een patatje!  Ongelooflijk lekker. Meteen daarna weer het speelparadijs in. Want de koppen moesten nog roder worden en dat werden ze!
Ik stond wat langer te kijken bij een geweldig bouwwerk van lego bouwstenen ter grote van echte bakstenen. Een zestal/zevental DIOS jongens waren in vaste dienst op die bouw. Hielpen elkaar, corrigeerden elkaar, want door het leeftijdverschil, was niet iedereen even vaardig. Geen probleem, dan ben je leerling in de bouw en leiden we je op tot volledig bouwvakker. Daarnaast kwamen er kinderen korter of langer binnen lopen om te helpen en dat werd ook klakkeloos geaccepteerd, want net als in de echte bouw werd er gewerkt met zzp'ers en onderaannemers, waardoor deze kinderen zonder dat ze het zelf wisten, zichzelf aan het opleiden waren om op een heel juiste manier in de maatschappij later een plek te vinden. Er was, je gelooft het niet, nooit ruzie.  Het vinden van deze waardevolle plek was natuurlijk een gelukkige samenloop van omstandigheden, maar behelsde qua voorbereiding heel weinig tijd. Het rendement in het kader van het groeiproces van de kinderen was daarentegen heel groot. Bovendien het sprookje was nog niet geëindigd. Een minuut of tien voor het vertrek kreeg iedereen een ijsje. En toen was het sprookje ten einde en reden ze verantwoord en gelukkig terug naar Nieuw-Vennep. In een compleet sprookje moet iedereen gelukkig worden en dus konden de ouders ook hun drankje rustig gratis nemen. Daarmee was het sprookje compleet. RUUD BEDANKT!

Leuk evenement voor herhaling vatbaar! - Footgolf met sponsors
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Zaterdag 13 mei stonden zo'n 25 man op de door de Jubileum Commissie aangelegde Footgolfbaan aan de Oosterdreef. Sponsoren en bestuur liepen een ronde door niet zo heel best weer, een flinke regenbui zorgde voor veel gladheid en menigeen gleed wel eens onderuit, maar dat mocht de pret niet drukken.

Na afloop werd er een drankje en hapje gepresenteerd en iedereen ging voldaan naar huis met het gevoel dat dit echt een evenement is om vaker te herhalen.

selectietrainingen volgende week dinsdag & donderdag - O17-1/O17-2
Auteur: arno zondag     (Ingezonden berichten)

Aanstaande dinsdag en donderdag (19.00-20.30 uur) is er Selectietraining onder leiding van Johan Gomes voor de O17 selectie van volgend seizoen !

Johan zal de honneurs waarnemen zolang we nog geen Selectietrainer/coach gecontracteerd hebben.

Groet,

Arno Zondag

voorzitter technisch hart Dios