Home » Over Dios » Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Bij rksv DIOS is er één vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Lisette Nozeman, zij volgt de cursus die NOC*NSF in dit kader aanbiedt en ondersteunt het bestuur bij het maken van het beleid op dit gebied en het creëren van draagvlak.

Het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon besteden actief aandacht aan dit onderwerp.

De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon worden opgenomen op de website om op die manier een duidelijk aanspreekpunt te hebben voor klachten rondom het ervaren van ongewenst gedrag.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

  • Beschikbaar zijn voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag
  • Eerste opvang/aanspreekpunt wanneer leden ongewenst gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten
  • Advies uitbrengen aan bestuur van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken in de opvolging van de melding

Protocol Incidenten

Melding incident Grensoverschrijdend gedrag, Seksuele intimidatie en misbruik.

Het bestuurslid doorloopt in 5 stappen een incident of melding als denkproces. Waar heb ik als bestuurslid mee te maken, en wat is het kader waarin ik handel? De stappen die worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze volgorde staat niet vast en kan in de praktijk anders verlopen. Waar het om gaat, is dat op enig moment in het proces alle stappen zijn doorlopen, voordat men besluit om al dan niet een melding te doen bij de aanklagers.

  1. Kennisnemen van het incident
  2. Handelingskader
  3. Hoor- en wederhoor gesprek
  4. Afweging van het incident en grensoverschrijdend gedrag
  5. Afweging meldplicht en opvolging

Stap 1 t/m 3 zijn stappen die het bestuurslid van een vereniging in eerste instantie doorloopt. Maak gebruik van de hulplijnen voor overleg, nadrukkelijk bij fysieke seksuele intimidatie meldingen.
Tijdens stap 4 gaan het bestuurslid van de vereniging en de vertrouwens(contact)persoon van de sportbond gezamenlijk in overleg.
Tijdens stap 5 wordt er de afweging gemaakt voor melden onder de meldplicht SI en verder tuchtrechtelijk onderzoek.
Daarnaast wordt de oplossing van het incident en hulpverlening besproken

STUUR DE VERTROUWENSPERSOON EEN BERICHT

    delen