Algemene ledenvergadering

2023-2024

Geachte (ouder/verzorger van) Dios leden,

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op 9 oktober 2023 – 20:30 uur.

Sportieve groet,
Namens het bestuur sv Dios

delen