Club van 100

Begin van dit seizoen heeft Martijn Bakker aangegeven om na een aantal jaar zijn werkzaamheden voor de Club van 100 te willen overdragen. In de eerste jaren heeft de Club van 100 ruim € 20.000,- aan inkomsten opgeleverd voor de vereniging. Dit is natuurlijk een geweldig resultaat en het zou zonde zijn als dit initiatief niet wordt voortgezet. Wij zijn dan ook verheugd om jullie te kunnen melden dat er in de persoon van Theo van Teylingen een enthousiaste opvolger is gevonden om de kar te gaan trekken. Theo is al jaren betrokken bij de club en voor velen van ons een bekend gezicht. Inmiddels heeft de overdracht plaatsgevonden en na een welverdiende vakantie zal Theo de kar gaan trekken in het nieuwe seizoen.

Lidmaatschap van de Club van 100
Eerste prioriteit is het mobiliseren van de bestaande leden om hun ook dit seizoen weer te mogen verwelkomen als lid van de Cv100. Na de eerste uitnodiging daartoe in de nieuwsbrief aan de leden van Mei jongsleden is daar inmiddels door ongeveer een kwart van de leden gehoor aan gegeven. Een mooi begin maar er is werk aan de winkel om dit z.s.m. weer op honderd procent te krijgen. Daarnaast zullen we op zoek gaan naar uitbreiding van het ledenbestand. Mocht u als lid van DIOS of enthousiast supporter geïnteresseerd zijn om lid te worden van de Cv100 of weet u iemand die dat graag zou willen, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten middels een berichtje aan clubvan100@dios.nl. Zodra alle betalingen binnen zijn zullen wij de leden weer uitnodigen voor een nieuwe bijeenkomst rondom een wedstrijd van het eerste elftal.
Ter informatie; de contributie bedraagt € 100 per jaar of € 150 per jaar voor ondernemingen welke een factuur wensen te ontvangen.

delen