Help onze senioren

SV DIOS organiseert samen met 5 andere vereniging de Vennepse Spelen met als doel eenzame senioren een leuke middag te bezorgen. In gesprek met de senioren vereniging kwam naar voren dat er bij hen een tekort aan vrijwilligers is waardoor bijvoorbeeld een bingo-middag dreigt verdwijnen. Wie o wie heeft zin en tijd om deze mensen te helpen? Zie hieronder:

Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Zuid is op zoek naar mensen, die kunnen bijspringen met de organisatie van onze bingo-middagen.
Elke eerste dinsdag van de maand organiseren wij een bingo-middag.
Zonder extra hulp dreigt deze middag weg te vallen.
Wie o wie meld zich of wil meer informatie bij één van de bestuursleden.
Margreet van Riel me.van.riel@me.com
Lano Jansen lanothea@hotmail.com
Detje van Rietschoten d.jelsma@ziggo.nl

delen