Home » G voetbal

G voetbal

NORMAAL WAT NORMAAL KAN, SPECIAAL WAT SPECIAAL MOET!

In 2010 startten 2 trainers/begeleiders en een coördinator met 3 bijzondere kinderen die heel erg graag wilden voetballen maar niet terecht konden bij het reguliere voetbal. Al snel groeide deze groep en kon er een team worden geformeerd.  Inmiddels zijn we zo gegroeid dat we met 20 kinderen, van verschillende leeftijden, 2 teams kunnen samenstellen.
De teams spelen regelmatig wedstrijden, G1 in de G-competitie en JG2 in de Friends League, een milde vorm van competitie in toernooivorm waarbij plezier, respect en sportiviteit voorop staat.
Dit is voetbal zoals voetbal hoort te zijn: een spel tussen twee partijen voor het plezier

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het ‘reguliere’ voetbal. Let wel: we beschouwen G-voetbal gewoon als voetbal. Het enige verschil is, dat bepaalde aspecten worden aangepast wanneer dat nodig is.
Het motto luidt: Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet!
Op dit moment biedt DIOS G-voetbal aan voor kinderen van 6 t/m senioren 

Behalve voor kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking biedt G-voetbal ook kinderen met een autistische stoornis, chronische ziekte, psychische- of meervoudige beperking de mogelijkheid om te voetballen. Kinderen die speciaal onderwijs volgen zouden in deze doelgroep kunnen zitten.

Het doel bij ons is niet om op het hoogste niveau te spelen, maar om een leuk spel te spelen. Het creëren van mogelijkheden voor alle kinderen, en rekening houden met elkaars beperkingen, is waar we voor staan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier in het spel beleven, samen kunnen spelen, mee kunnen doen, en binnen hun eigen mogelijkheden kunnen presteren. En we hopen natuurlijk ook dat ouders kunnen genieten
van het sporten van hun kinderen.

Bij de indeling van de G-teams wordt in eerste instantie gekeken naar ‘voetbal’ leeftijd, jongens en meisjes spelen in hetzelfde team. Plezier en respect voor elkaar staan voorop. Ook wordt er gebouwd aan zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies tijdens een sportieve prestatie.

De teams
De groep is ingedeeld in een G1 (15 – senioren) en een pupillenteam JG2 (6 – 11 jaar).
De teams trainen gezamenlijk op woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur en op zaterdag (als er geen wedstrijd of toernooi op de agenda staat) van 11.00 tot 12.00.

De trainers/begeleiders
Het begeleidingsteam van het G-team bestaat uit een stel enthousiaste ouders en clubmensen die affiniteit hebben met deze bijzonder groep kinderen en natuurlijk met voetbal.

De wedstrijden
G1 speelt wedstrijden in de KNVB G-voetbal competitie.
JG2 speelt 1x per maand 2 à 3 wedstrijden in toernooivorm in de Friends League.

Uw kind
Bij de aanmelding wordt met u besproken welke mogelijkheden uw zoon of dochter heeft, en waar rekening mee moet worden gehouden in de training of wedstrijd.

De ouders
Ouders van G-voetbalspelers worden geacht altijd bij de training en wedstrijden aanwezig te zijn, en helpen waar nodig de kinderen met omkleden.

Kleding
Voor het G-team gelden dezelfde kledingafspraken als voor de reguliere teams. De tenues worden, al dan niet voorzien van een sponsor, door s.v. DIOS in bruikleen gegeven.

Lidmaatschap en contributie
Een G-voetballer is, doordat de KNVB het programma van de Friends League heeft omarmd, lid van de KNVB. Tevens ben je lid van s.v. DIOS. Informatie over het lidmaatschap en de contributie is te vinden op de leden pagina.

Hoe wordt G-voetbal gespeeld?
G-voetbal wordt gespeeld volgens een door de KNVB aangepast reglement: op een half veld en verkorte wedstrijden en met regels die op de regels van de pupillen lijken.

  • Spelers: 1 keeper, 7 veldspelers
  • Tijdsduur wedstrijd: 2 x 25 minuten met 10 minuten rust;
  • Speelveld: Half speelveld. De doelen (2 x 5 meter) staan op de zijlijnen.

Belangrijkste aanpassingen op bestaande regels:

Lopende spelers die van hulpmiddelen gebruik maken kunnen aan wedstrijden deelnemen, maar mogen bij het spelen van de bal geen gebruik maken van die hulpmiddelen;

De buitenspelregel wordt niet toegepast;

  • Inwerpen mag vervangen worden door inrollen;
  • Wisselen: bij de middenlijn; onbeperkt wisselen toegestaan; het spel hoeft bij wisseling niet te worden stilgelegd;
  • Spelhervattingen: altijd een directe vrije schop.

Als u meer wilt weten over de spelregels kunt u extra informatie vinden op de website van de KNVB.

Arie Holleman
Coördinator G-team s.v. DIOS

delen