Nieuwsbrief 12

Beste leden, ouders, verzorgers en andere DIOS supporters,

Het is alweer zover de Dios Nieuwsbrief 12 ligt op de mat, met hierin aandacht aan:

AVG, zorgverzekering, evenementen, kleding en nog veel meer!

AVG

Het is jullie wellicht niet ontgaan dat DIOS meer naar voren treed op de social media kanalen en de website. Wij willen dit seizoen nog professioneler worden met o.a. team foto’s en meerdere filmpjes om trainingen, wedstrijden, teams en evenementen in de schijnwerper te zetten. Wij begrijpen dat Privacy en Persoonsgegevens (onderdeel van de AVG) steeds belangrijker worden voor iedereen en uiteraard volgt DIOS dit op. Het is echter het geval dat wij ‘officieel’ van ieder lid (ouder/verzorger indien lid minderjarig is) een getekende bevestiging moeten hebben en archiveren dat wij mogen filmen en fotograferen. Dit is voor een club als DIOS met +1000 leden die draait op vrijwilligers helaas onmogelijk.

Toch willen wij de leden de gelegenheid bieden om aan te geven dat zij niet gefilmd of gefotografeerd willen worden. Wij houden hier zo veel mogelijk rekening mee, maar betekent dat ook dat je niet op je teamfoto staat. De beeldmaterialen worden verzameld en alleen gebruikt voor sv DIOS club doeleinden en geplaatst op onze website en social media kanalen. Bij geen verdere reactie op dit nieuwsbericht gaan wij ervan uit dat wij toestemming hebben ontvangen om te mogen filmen en fotograferen.

Belangrijk: Er wordt van tevoren om toestemming gevraagd tijdens het foto en filmmoment. De communicatiecommissie

Even voorstellen: Bjorn, Amber, Peter, Saskia en Pauline,  de leden van de communicatiecommissie: Deze commissie is verantwoordelijk voor onze levendige social media kanalen en het vernieuwen van onze website. In het verleden hebben veel personen rechten gekregen op onze social media kanalen. Dit is niet meer te achterhalen en gaan zij alle rechten verwijderen zodat de communicatie alleen maar via deze commissie zal gaan. Mochten julllie verslagen of leuke nieuws feitjes geplaatst willen hebben dan kan je een email sturen aan.

Algemene Ledenvergadering

De Besluiten uit de algemene leden vergadering zijn terug te vinden op de website.

TH en Hoofd Jeugd Opleiding

Het technisch hart is druk in de weer om ook voor de jeugdselectie elftallen gekwalificeerde trainers te zoeken. Daarnaast hebben ze samen met de HJO breedtesport de taak op zich genomen om voor de trainers een aantal train de trainers sessies te gaan faciliteren om zo binnen de DIOS teams de het meerjarenplan de voetbaltechnische visie van SV DIOS uit te gaan dragen. Het bestuur ondersteunt de aanpak en wensen de TH en HJO veel succes en natuurlijk ook plezier.

Rabo clubsupport

Zoals op de ALV gemeld nog eenmaal hartelijk dank aan alle personen die DIOS een warm hart hebben toegedragen en de mogelijkheid hadden om te stemmen via Rabo Clubsupport.

Grote clubactie

Op het moment dat ik dit schrijf is de grote clubactie ten einde en weet ik dat we in de buurt zitten van het resultaat van afgelopen jaar. Meer nieuws hierover in een volgende nieuwsbrief.

Zorg en Zekerheid

Afgelopen jaar hebben wij de samenwerking met Zorg en Zekerheid opgezet en dat heeft SV DIOS mooie bijdragen voor de club opgeleverd. Dit jaar doen wij dat weer en als je besluit om eens naar je zorgverzekering te kijken voor volgend jaar dan vragen wij om ook zeker bij Zorg en zekerheid te kijken met de DIOS-collectiviteitskorting van Zorg en Zekerheid. Binnenkort hierover meer.

Super Sunday

10 December spelen DIOS1 en de VR1 beiden thuis en we zullen deze middag dan ook weer als Super Sunday de boeken in laten gaan. Er zijn al vanaf 12:00 een aantal leuke DIOS-wedstrijden op het complex en vanaf ongv. 16:00 zal DJ Cedric Julian op zijn eigen wijze de gezelligheid ondersteunen.

Vrijwilligers – Vrijdag avond Borrel en pubquiz

8 December van 19:00-21:00 hebben wij weer een Vrijwilligers Borrel en hierbij zal een heuse quizmaster een pubquiz onder de aanwezigen houden waarbij er natuurlijk een aantal markante, historische, grappige en onverwachte DIOS vragen de revue passeren. Iedereen die zijn steentje bijdraagt door middel van vrijwillige taken is natuurlijk van harte welkom!!

Ook zullen we de vrijwilliger van de eerste helft bekend maken.   

DIOS Bingo

Op 9 December zal DIOS 3 weer de kerstbingo voor het goede doel organiseren, schrijf u nog snel in want vol is vol neem contact op via jkwaaitaal@outlook.com

Het foute DIOS Kerstfeest

Het volgende evenement bij DIOS zal op 16 December plaatsvinden, de organisatie onder toeziend oog geheel in handen van de DIOS-selectie die op deze manier graag een bijdrage voor een trainingskamp bij elkaar proberen te halen. Natuurlijk een heel mooi initiatief en van het Bestuur uit ondersteunen wij hen van harte.

Dios Kleding

In de afgelopen periode heeft een geselecteerd groepje een evaluatie gedaan van een 7 partijen als mogelijke nieuwe kleding leverancier van onze Dios (wedstrijd)kleding. Deze groep heeft recent een aanbeveling aan het bestuur gedaan en het bestuur zal op korte termijn de onderhandeling met de aanbevolen partij oppakken met het doel dit jaar tot een overeenkomst te komen voor de aankomende seizoenen.

Contributie

In augustus heeft onze vereniging de contributie voor dit seizoen geïncasseerd. Er is hierbij duidelijk aangegeven dat voor degene voor wie het wellicht lastig is de contributie te voldoen het liefst op voorhand contact op te nemen om te zien wat de eventuele mogelijkheden zijn. Op dit moment zijn er nog een aantal leden voor wie de contributie niet is voldaan. Voor de personen waar geen regeling of afspraak hieromtrent is gemaakt en betaling voor 20 november niet is voldaan zal de speelgerechtigheid vervallen. 

Gedrag

Wij maken ons zorgen om de verharding van de maatschappij en met name de relatie tot de sportiviteit op en rondom het veld. De laatste periode hebben wij als bestuur enorm veel tijd moeten steken in zaken als respect, sportiviteit, plezier en daarnaast bedreiging, geweld en veiligheid. Hierbij begrijpen wij zeer goed dat dit vaak in relatie staat tot gedrag van een tegenstander. Maar we willen iedereen vragen om ook naar zijn eigen gedrag kritisch te kijken en uiteindelijk als een DIOS-er met respect, plezier en sportiviteit de club te vertegenwoordigen en of functie uit te oefenen. 

Wij willen iedereen erop wijzen dat er via de KNVB tevens een meldpunt voor wanordelijkheden is waar iedereen gebruik van kan maken in het geval van allerhande ergernissen in het amateurvoetbal; partijdige scheids- en grensrechters, slechte ontvangst, wangedrag langs de lijn, wedstrijden die net niet uit de hand lopen en meer van dit soort zaken.  https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden

Zo dat was het weer, nu de herfst is ingeslagen en het nat en kouder langs de lijn wordt hoop ik toch iedereen bij de club te blijven tegenkomen en dus tot snel.

Met sportieve groet

Bart Sloep

Namens het bestuur

delen